Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Eerder kon u in deze rubriek ‘Uit de paperassen van ’t stad’ lezen dat de kolkenzuiger die al sinds 1999 door de stedelijke technische dienst gebruikt wordt, aan vervanging toe is. Nu is door het stadsbestuur beslist dat de wagen mag geleverd worden door de firma ITM Sales & Services uit Peer die ook de oude kolkenzuiger overneemt. Er is gekozen voor een milieuvriendelijker type kolkenzuiger (de oude is van euronormtype 0) tegen de kostprijs van zo’n 200.000 euro. De nieuwe zuigmachine zal echter nog niet meteen het ganse Zottegemse grondgebied doorkruisen om her en der rioolkolken te ruimen want de leveringstermijn is vastgesteld op 310 kalenderdagen.

 

  • Ook schreven we in deze rubriek reeds dat het stadsbestuur voor het maandelijkse poetsen van de glazen koepel aan de crypte op de Markt een nieuw 3-jarig contract (tot einde 2023) afsloot met de plaatselijke nv Sipur (kostprijs 750 euro/jaar). Op vraag van lezers voegen we hieraan toe dat dit onderhoudswerk aan andere openbare gebouwen door andere externe schoonmaakbedrijven gedaan wordt. Zo komt de firma Ultra Clean uit Oostende de ramen van het AC Sanitary, de Academie voor Beeldende Kunst, de bib en de loods poetsen (19.600 euro/jaar). Het poetsen van de ramen van de OCMW-gebouwen en van het AGB (zwembad, sportzaal, feestzaal, fuifzaal) gebeurt door M&G Cleaning uit Zaventem (14.500 euro/jaar). De contracten met deze twee firma’s lopen nog tot einde 2022.

 

  • Het college van burgemeester en schepenen besliste een raamcontract (tot einde 2024) af te sluiten met de nv GBS uit Leeuwergem voor het huren en ledigen van twee perscontainers voor het restafval dat afkomstig is van de openbare vuilnisbakken en van de eigen stadsgebouwen. Deze containers staan aan de stedelijke loods in de Ballingsweg en aan het sportcomplex Bevegemse Vijvers. Aan de overeenkomst hangt een prijskaartje van ruim 35.000 euro per jaar.

 

  • In het kader van het zgn. Fietsrelanceplan van de Vlaamse overheid en daarmee gepaard gaande extra investeringen in fietsinfrastructuur, is het Agentschap Wegen en Verkeer van plan om een fietspadsegment langs de gewestweg N454 op grondgebied Strijpen heraan te leggen. Het gaat om het fietspad langs de Rijkestraat, tussen de Slijpstraat en Pastoriestraat, waar de huidige betonklinkers zouden vervangen worden door een asfaltverharding. Het stadsbestuur hechtte een positief advies aan dit voorstel.