Bloedinzamelingen in Zottegem: nu in LDC Egmont en op afspraak

In samenwerking met de plaatselijke Rode Kruis-afdeling worden er door het Oost-Vlaams Bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis Vlaanderen ieder jaar in Zottegem om de drie maanden (in januari, april, juli en oktober) bloedinzamelingen gehouden. Telkens vinden er dan drie sessies plaats. In tegenstelling met de bloedinzamelingen in januari die toen in de feestzaal Bevegemse Vijvers plaatsvonden, zullen om organisatorische redenen (coronamaatregelen) alle drie sessies ditmaal in het Lokaal Dienstencentrum Egmont op de OCMW-campus (ingang via de A. Gevaertlaan) doorgaan. Daar kunnen vrijwillige donoren zich aanmelden op woensdag 14 april van 16 tot 19 uur alsook op vrijdag 16 en 23 april telkens van 17 tot 20 uur.

In het kader van de coronamaatregelen en om wachtrijen of groepsvorming te voorkomen, moet er eerst een afspraak gemaakt worden voor donatie. Dit kan telefonisch via het gratis nummer 0800 77700 of op donorportaal.rodekruis.be. Om alles in veilige omstandigheden te laten verlopen, zullen daarnaast ter plaatse nog andere maatregelen gelden: strikte handhygi ëne bij donoren en R.K.-medewerkers, respecteren van onderlinge anderhalve meter afstand, liefst eigen balpen meebrengen om de vragenlijst in te vullen, niet met bijzijn van familie en/of kinderen. Uiteraard zijn voor deze bloedinzamelingen ook nieuwe kandidaat-donoren welkom, eveneens op afspraak.