In 1947 werd kasteel Smissenbroek na brand volledig gereconstrueerd

Gebouwd in de 18 de eeuw

In 1947 sloeg het noodlot toe in het kasteel Smissenbroek, Keiberg in Oosterzele. Het kasteel brandde volledig af. Het kasteel leek gedoemd om te verdwijnen. Dankzij aannemer Maurice Delens uit Brussel werd het historisch kasteel volledig en vakkundig gerestaureerd. In ruil voor de heropbouw wou mecenas Delens een levenslang niet — geïndexeerd huurcontract. Na zijn overlijden kwam zijn weduwe wonen in het kasteel. (Reporter 17, foto’s DDL).
Het landboek van Oosterzele, van de 18 de eeuw, beschrijft het kasteel: ‘De douarière ende hoirs van Jr Charles Maelcamp de Raeveschoot, met hun casteel, nederhof, hovinghen, wallen, dreven, saeylant, bosch, sevensterre ende andersints, abouteerende oost met een dreve aen differente huyssteden, ende zelfs goed; zuytoost aen den heirweg, het Meulevelt en Postberghe, suywest het Pauwenstraatjen, ende het gescheet van Scheldewindeke, noordoost wed. van Jan Gillis ende zelfs goed, op den Keybergh, tsamen groot 18 bunder 3 dagwand 7 roeden en half’.
Op de site van kasteel Smissenbroek stond er vroeger een herenverblijf (17 de eeuw) binnen een omwalling met toegangspoort en -brug. Het kasteel werd in 1740 gebouwd door de familie Maelcamp. In het kasteelpark, een domein van 17 ha,   werden dreven, grachten, wallen en vijvers aangelegd. Het laatste lid van de familie Karel Robrecht Maelcamp, heer van Schoonberge, kreeg op 20 december 1785 van keizer Jozef II de titel van markies. Hij overleed in 1808. Zijn twee kinderen stierven voor hem. Karel — Jozef Rodriguez d’ Evora y Vega, markies Van Rode, erfde in 1808 het kasteel. Zijn moeder Isabella Rosa was de oudste zus van Karel Robrecht Maelcamp. De markies schonk het kasteel als huwelijksgeschenk aan zijn petekind Adolphe d’Andelot. (Bron: geschiedenis van Oosterzele, Frans De Potter en Jan Broeckaert). Later kwam de familie d’ Ursel de Bousies in het bezit van het kasteel. Het kasteel werd verhuurd tot 1988. Een huurder was gespecialiseerd in kruiden en legde een ruime ‘Cruydentuin’ aan. Op geregelde tijdstippen kon men de kruidentuin bezoeken. Een aantal jaren geleden kwamen graaf Augustin d’Ursel en zijn vrouw barones Marie Greindl wonen in het kasteel. Graaf Augustin D’Ursel ( ° Lubumbashi, 6 april 1957) overleed in Oosterzele op 25 juli 2019.
Gravin Isabelle trouwt in Sint — Gangulfuskerk
Dat gravin Isabelle, de dochter van de graaf Augustin d’Ursel en barones Marie Greindl, in september 2011 in de Sint — Gangulfuskerk in Oosterzele zou trouwen was een complete verrassing. Haar wettelijke trouw met de Fransman Melchior Schöller vond plaats in Frankrijk. Het paar woont in Parijs. De gravin verkoos in de kerk van Oosterzele te trouwen. Er werd op hun trouwdag heel wat adellijk volk gespot in de Sint — Gangulfuskerk. Het gonsde van de geruchten dat de toenmalige prins Filip en prinses Mathilde, die goed bevriend waren met de familie d’Ursel de Bousies, de plechtigheid zouden bijwonen, maar het prinselijk paar kwam niet opdagen in Oosterzele. Naar verluidt wou graaf Augustin dat zijn dochter Isabelle en haar man Melchior zelf ten volle in de spotlights zouden staan op ‘hun’ dag. Hij zag af van de vele veiligheidsmaatregelen voor het bezoek van prins Filip en prinses Mathilde. Het avondfeest had plaats in het kasteel Smissenbroek.
Dak koetshuis uitgebrand
In 2018 verwoestte een brand het dak van het koetshuis aan het kasteel Smissenbroek. Het vuur ontstond vermoedelijk centraal in de woonplaats. De bewoonster was op het moment van de brand niet thuis. Het dak van het koetshuis stond in lichterlaaie. Gelukkig liepen de orangerie en het kasteel geen schade op. Het dak brandde volledig uit. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweer had een aantal uren nodig om het vuur volledig onder controle te krijgen. In het koetshuis zelf was er ook aanzienlijke schade. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. Het koetshuis werd onbewoonbaar verklaard. Voor de bewoonster vonden het sociaal team én graaf Augustin d’Ursel een oplossing. Uit onderzoek bleek dat er geen kwaad opzet was.   Reporter 17