Subsidies voor Zottegemse muziekfestivals

Het is zo dat door het stadsbestuur in de meerjarenplanning subsidies voorzien worden voor een aantal lokale evenementen zoals muziekfestivals die jaarlijks terugkeren en een vaste plaats op de Zottegemse activiteitenkalender hebben. Ingevolge de federale en lokale coronamaatregelen konden deze vorig jaar echter niet plaatsvinden en daardoor misliepen de organisatoren inkomsten waarvan zij een deel nodig hebben om hun vaste kosten te kunnen recupereren. Teneinde het voortbestaan van deze evenementen niet in het gedrang te brengen, werd daarom binnen het college van burgemeester en schepenen afgesproken om aan de desbetreffende organisaties toch een ‘gedeeltelijke coronasubsidie’ toe te kennen, zijnde een derde van het normaal voorziene subsidiebedrag.

Zo werd eerst beslist dat vzw Free Entrance 666 euro zou krijgen als organisator van het More Blues Festival, dat door de coronamaatregelen die vorig jaar rond die tijd van kracht waren, weliswaar niet zoals gewoonlijk in juni in het Egmontpark maar in het weekend van 18, 19 en 20 september op een andere locatie aan de Gentsesteenweg in Grotenberge doorging met beperking van het aantal bezoekers. Onlangs heeft het stadsbestuur nu beslist om voor dit muzikale evenement toch de volle 2.000 euro subsidie toe te kennen. Op de rekening van de organisatoren van drie andere muziekfestivals die vorig jaar helemaal niet konden doorgaan, is dus een derde van het normale jaarlijkse subsidiebedrag overgeschreven: 3.600 euro voor vzw Rock Zottegem en 500 euro voor zowel vzw Bombelbas als vzw Lootgenoot (Dunkfestival)