Gemeente legt groene long van 76 are aan in Nederbrakel??

De gemeente Brakel gaat een stukje grond van 76 are aankopen om er bomen te planten en een bloemenweide aan te leggen. De grond ligt tussen de Brusselsestraat en de Beekstraat. Dit terrein zou dan als groene long van Brakel moeten dienen, volgens een titel in Het Nieuwsblad. Dit werd goedgekeurd op de Brakelse gemeenteraad. Na   de schatting zal de grond aangekocht worden. Met de beplanting zal vermoedelijk gestart worden in het najaar.

Een plattelandsgemeente met een groene long !!!

Brakel, het wandelwalhalla van de groene Vlaamse Ardennen, heeft geen groene long nodig , maar de gemeentelijke overheid moet dringend stoppen met alle aanvragen voor verkavelingen goed te keuren. Door de verkavelingswoede van de laatste jaren heeft elke deelgemeente nu ondertussen zijn   verkaveling, met de extra verkeersdrukte en andere drukte die dit meebrengt.

De aangelegde wegen en priv é-verhardingen zijn een aanslag op het grondwater en dit kan niet goedgemaakt worden door een “groene long” van  ocharme 76 are.