Gemeente en buurtbewoner realiseren samen nieuw bos in Balegem van bijna 9 hectare

Oosterzele maakt werk van bosuitbreiding via privaat-publieke samenwerking

Gemeentebestuur Oosterzele wil de hoeveelheid bos op het grondgebied uitbreiden en is
daartoe al jaren op zoek naar geschikte gronden. Met de verkoop van 91 311m2grond
t.h.v. de oude site Verlee op Berg, dient zich een uitgelezen kans aan. Door de grootte van
het terrein zou de aankoop door twee partijen gedragen worden: Gemeente Oosterzele voor een perceel van 44 221m2 en het andere perceel voor particuliere aankoop door Christophe Van Hoorde. Het bos moet de komst van een asbeststort in de nabijheid voorkomen.
De man is zaakvoerder van Ecco Products, een producent van ecologische oplossingen voor waterbeheersing en landschapsverzorging. Hij is er reeds eigenaar van een bestaand bos van 4,5 hectare en wil zijn bos(sen) open stellen voor het publiek.

Ideaal voor bosuitbreiding
Ten noorden van de betrokken percelen bevindt zich een bestaand bossenbestand van
ongeveer 4,5 ha; ook eigendom van Christophe Van Hoorde.
In het zuiden kan aangesloten worden bij de bomengroep; dat perceel is al eigendom
van het gemeentebestuur en omvat ook het Heide bos. Die ligging maakt dat de te koop
aangeboden percelen ideaal zijn voor bebossing; de natuur kan zich er immers heel snel
verspreiden. Met deze aankoop wordt zo een natuurzone van ongeveer 12 ha
gerealiseerd. Het bos kan dienstdoen als buffer tussen de N42, Broek en het centrum van
Balegem. “Een deel van het bos kan ook een plek van (recreatieve) beleving worden voor het opsnuiven van frisse lucht en geuren, voor het ervaren en genieten van natuurschoon. Een avontuurlijk speel bos en een hondenlosloopweide. Een meerwaarde voor alle inwoners van Oosterzele!” zegt: Schepen Christ Meuleman.