Persbericht N-VA Herzele: N-VA Herzele vraagt meer transparantie over Herzeelse subsidies

Toon De Bock aan het woord: “N-VA Herzele vraagt meer transparantie over de subsidies die door het gemeentebestuur van Herzele worden toegekend. Op de gemeenteraad van april vroeg gemeenteraadslid Timothy Desmet (N-VA) om meer transparantie te krijgen over de subsidies die worden toegekend door de gemeente Herzele. Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van de heisa rond de vele subsidies die terecht of onterecht aan de vele VZW’s van Sihame El Kaouakibi werden toegekend. Uit dit dossier bleek immers dat subsidies wel goed bedoeld kunnen toegekend worden maar daarom nog niet altijd goed aangewend worden.”

De Vlaamse lokale besturen geven in totaal 3,8 miljard uit aan subsidies. Een enorm bedrag, waarvan jammer genoeg vaak niet duidelijk is wie wat krijgt en waarom,” kadert raadslid Patricia Van Ruyskensvelde (N-VA).

“Op dit moment wordt door de gemeente een lijst gepubliceerd van de subsidies die worden toegekend maar niet per VZW, vereniging of bedrijf,” licht raadslid Timothy Desmet toe. “We weten dus wel wie welke subsidie krijgt, maar niet wat men er effectief mee doet”.

Om misbruiken tegen te gaan – ook in Herzele – willen we dus dat er meer duidelijkheid wordt gecre ëerd over wat het concrete doel is waarvoor deze subsidies worden toegekend en willen we ook weten hoe de aanwending van de subsidies wordt gecontroleerd en of het doel waarvoor de subsidie werd gegeven ook effectief werd bereikt… of niet. Deze impactanalyse is cruciaal. De subsidies worden immers betaald met belastinggeld”, vervolledigt raadslid Toon De Bock (N-VA).

Uiteindelijk ging de burgemeester akkoord om een meer gedetailleerde lijst op te stellen, die dan aan de voltallige gemeenteraad zal voorgelegd worden ter controle.

Ik ben tevreden dat de burgemeester, na wat aandringen, een aanzet wil doen om de lijst van verenigingen die subsidies ontvangen van de gemeente Herzele gedetailleerder en dus transparanter te maken. We zullen de lijst aandachtig bekijken en bekijken of de subsidies goed aangewend worden en of de resultaten die ermee beoogd worden ook effectief bereik worden. Want dat is goed bestuur en daar staan we met de N-VA in Herzele voor” besluit Timothy Desmet.

X