Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Vorige keer kon u in deze rubriek ‘Uit de paperassen van ’t stad’ lezen dat de stad toen op zoek was naar een tiental nieuwe medewerkers die hiervoor tot 23 april ll. konden kandideren. Voor drie van die vacatures (allen m, v, x) is die oorspronkelijke sollicitatietermijn nu verlengd tot dinsdag 18 mei. Het betreft de aanwerving van een deskundige dienst financiën, een conciërge Bevegemse Vijvers (deeltijds) en een leidinggevende voor het LDC Egmont. Alle informatie over aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure enz. is op www.zottegem.be terug te vinden. De selectie gebeurt via het externe bureau CC Select uit Brussel.

  • Nadat in de inkomhal van de Bevegemse Vijvers al langer een (vaste) defibrillator voorzien was, kocht de stad een achttal jaren geleden nog drie dergelijke vaste AED-toestellen aan die een plaats kregen in het stadhuis, de basisschool De Smidse en de stadbibliotheek (+ 1 mobiel toestel voor de brandweer). Omdat het daaraan verbonden onderhoudscontract afgelopen is, werd nu besloten in te gaan op een voorstel van de firma CardioService uit Wemmel voor een nieuw vijfjarig Full Omnium Support-contract voor het verdere jaarlijkse onderhoud van deze defibrillators.

 

  • Het college van burgemeester en schepenen wil — letterlijk en figuurlijk — afrekenen met een paar schuldenaars die, zelfs na een aanmaning en een laatste aangetekende waarschuwing, nog in het krijt staan bij de stad. De openstaande facturen voor een totaalbedrag van 1.602,21 euro werden nochtans door geen enkele debiteur betwist. Met het oog op de invordering ervan zal nu een dwangbevel uitgevaardigd worden. De deurwaarderskosten die hiermee gepaard gaan, zijn ten laste van de desbetreffende schuldenaar.