Zottegem verstuurt 241 geboortecadeaus

Vooral door toedoen van toenmalig schepen van bevolking & burgerlijke stand Joost Franceus en schepen van rechtswege bevoegd voor sociale zaken Kurt De Loor werd, in samenwerking met het Huis van het Kind, een vijftal jaren geleden de zgn. stedelijke babyborrel in het leven geroepen. Bedoeling was om deze activiteit tweemaal per jaar te organiseren en telkens de ouders van kinderen die in het halfjaar tevoren geboren werden, hiervoor uit te nodigen en hen bij een hapje en een drankje ook de werking van het Huis van het Kind te laten ontdekken. Reeds na drie edities echter stierf dit initiatief van voornoemde sp.a’ers weliswaar een stille dood.

Als een soort vervolg hierop werd door het huidige stadsbestuur voorgesteld en in de gemeenteraadszitting van 29 juni van vorig jaar beslist om, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020, een stedelijke geboortepremie en adoptiepremie voor kinderen jonger dan 12 jaar in te voeren. Om deze premie te ontvangen, zouden de rechthebbenden zelf niets hoeven te doen maar zouden ze vanuit het Huis van het Kind gecontacteerd worden met een persoonlijke uitnodiging om er hun premie in ontvangst te gaan nemen en bij die gelegenheid ook kennis te maken met de dienstverleningen waarop zij eventueel een beroep kunnen doen.

Alhoewel aangekondigd werd dat het de bedoeling was om dit (ook) per halfjaar en dus tweemaal per jaar te doen, werd nu toch voor het ganse voorbije jaar 2020 op basis van de bevolkingsregisters een lijst opgemaakt met daarop 241 begunstigden die in aanmerking komen voor de geboortepremie, onder de vorm van een cadeaubon ter waarde van 25 euro, goed dus voor een totale uitgave van 6.025 euro uit de stadskas. Ook is beslist dat de betrokken ouders de geschenkbon niet moeten gaan afhalen maar hem per post zullen toegestuurd krijgen. De bon is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte en kan gebruikt worden voor aankopen bij de deelnemende lokale handelaars (vermeld in bijlage bij de bon). Volledigheidshalve vermelden we ook nog dat er in 2020 geen enkele adoptie ingeschreven werd in de bevolkingsregisters van de stad.