Stefaan Premereur werkt aan een toekomst. Het herstel is erg broos. Een analyse.


Grimminge. Deze week kreeg Stefaan Premereur over de residentie Beauprez erg goed nieuws. De voorlopige erkenning van 16 assistentiewoningen van Senior Resort De Kloef is omgezet naar één van onbepaalde duur. ‘We ontvingen deze week het positieve nieuws van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat de voorlopige erkenning van 16 assistentiewoningen omgezet is naar één van onbepaalde duur’, laat Stefaan Premereur weten. Bovendien is de omschakeling naar cohousing voor de residentie Beauprez in een laatste fase beland. Residentie Beauprez transformeert stilaan naar cohousing Alegria. Het lijkt erop dat Stefaan Premereur en zijn organisatie zich stilaan herstellen van de opdoffer die ze onlangs kregen. Toch is de weg naar het herstel nog lang en bijzonder steil.

De zwarte lijst
Begin april raakte bekend dat Beauprez op ‘de zwarte lijst’ stond van de Vlaamse overheid en eind juni haar erkenning verliest omdat het niet de bewoners heeft met het juiste zorgprofiel. Bovendien kreeg de stad Geraardsbergen de opdracht om samen met Zorg en Gezondheid en Beauprez voor de huidige bewoners een ander onderkomen te zoeken. Het is een operatie die momenteel op volle toeren draait.

Voordien was er al een gerechtelijke inval bij Beauprez Service Residenties geweest, waarbij verschillende verantwoordelijken voor ondervraging werden meegenomen. Volgens goed ingelichte bronnen zou de inval van het gerecht te maken hebben met een fout gelopen belegging in 2016, waarbij de betrokken zelf gedupeerd werden. De betrokkenen zouden ingegaan zijn op een aanlokkelijk voorstel uit het buitenland, maar al snel bleek dat er fraude in het spel was. Al vlug circuleerden de geruchten dat er met de centen van de bewoners frauduleus zou zijn gespeculeerd. Er was zelfs sprake van diefstal. Dit zijn verdachtmakingen, waarvoor tot op de dag van vandaag geen enkel bewijs of getuigenis werd afgeleverd.

Stefaan Premereur moest noodgedwongen gas terugnemen. De plannen om een nieuw buurthuis met 14 assistentiewoningen en een ondergrondse parking te bouwen, werden opgeborgen. Eind december 2020 gaf hij zijn ontslag binnen het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst van het OCMW. Binnen de Open Vld zette hij een stap terug. Ook andere engagementen en projecten werden wijselijk teruggeschroefd.  Het was alvast een goed idee om te snoeien in de ambities en zich terug te plooien op de corebusiness, nl. Beauprez en De Kloef.

Steile weg bergop
Wil Stefaan Premereur opnieuw meetellen, dan zijn er toch nog enkele hindernissen te nemen. In eerste instantie zal hij — zowel intern al extern — transparant moeten communiceren. Ook al zijn Beauprez — het toekomstige Alegria — en De kloef priv é-initiatieven, ze blijven open netwerken met sterkhouders waarbij een open, heldere en eerlijke communicatie van groot belang is. Organisatorisch zal Premereur zich moeten omringen met vakbekwame mensen die beschikken over de nodige vaardigheden of weten hoe die moeten worden binnengehaald. De bewoners van zijn setting verdienen dit.

Heel wat conflicten met Premereur zijn terug te brengen naar personeelsleden waarmee de arbeidsovereenkomst werd verbroken. Een aantal onder hen heeft meer dan zijn best gedaan om de pijnpunten van Beauprez breed uit te smeren en waar nodig flink aan te dikken. Niet alle kritiek die de laatste weken via o.a. de sociale media circuleerde, is onterecht. Integendeel! Stefaan Premereur kan daar maar beter rekening mee houden. Anderzijds neigden sommige commentaren in de marge van Facebook naar platvloerse opmerkingen, loze verwijten en speculatieve beschuldigingen. De verbittering is groot.

Een sereen debat is momenteel niet aan de orde. Heel wat mensen zijn terecht boos omdat bewoners van Beauprez op hoge leeftijd op zoek moeten gaan naar een nieuw onderkomen. Alle blikken zijn op Premereur gericht. Het wordt een steile en moeilijk weg bergop. Premereur zal alle communicatieve en organisatorische zeilen moeten bijzetten om het vertrouwen enigszins te herstellen.

Open Vld
Ook de Open Vld deelt in de klappen. De partij had de afgelopen maanden en jaren af te rekenen met onfrisse ontwikkelingen van enkele kandidaten die op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen figureerden. Nuus bracht daar in het verleden als eerste en enige verslag over uit. De moeilijkheden met Stefaan Premereur vielen binnen de partij op een koude steen en kwamen erg ongelegen. Binnen de Open Vld kon het bestuur niet echt appreci ëren dat ze het nieuws van Premereur om af te zien van de plannen om een nieuw buurthuis met 14 assistentiewoningen en een ondergrondse parking te bouwen, in de pers moesten lezen. Ook hier lijkt het raadzaam om sereen en duidelijk te handelen. Premereur kan de partijpolitieke banden maar beter doorknippen. Het avontuur binnen de liberale partij heeft voor beide partijen weinig soelaas gebracht en heeft de geruchtenmolen alleen nog maar aangezwengeld… voor Stefaan Premereur, maar ook voor de Open Vld. Het woord ‘sjoemelen’ is al heel veel keer gevallen.

Het ergste leed is geleden. Het herstel is erg broos. De kloef heeft een definitieve erkenning. Voor Beauprez wenkt een nieuwe toekomst. Heel wat bewoners zijn vertrokken, maar toch zijn er meer bewoners dan verwacht bereid om in Alegria te blijven. Het beste antwoord die Stefaan Premereur aan de overvloed aan kritiek kan geven, is een indrukwekkend parcours neer te zetten en duidelijk te maken dat hij het vertrouwen waard is.

Julien Borremans

Sluiting dreigt voor Beauprez te Grimminge. Stephan Premereur: ‘We werken aan een oplossing.’

Gerechtelijke inval bij Beauprez Service Residenties