Gemeentelijke Raad voor Onwikkelingssamenwerking wordt Merelbeke Mondiaal

In juni 1992 werd de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkeling Samenwerking door de gemeente erkend als adviesraad.   In de voorbije bijna 30 jaar werd in Merelbeke heel wat gepresteerd op gebied van ontwikkelingssamenwerking. Sensibilisering van volwassenen en kinderen rond Noord-Zuid thema’s in het kader van de opeenvolgende 11.11.11 campagnes, maar ook met infoavonden, panelgesprekken, filmvertoningen, gasten uit het Zuiden en optredens. Er werden door de gemeente subsidies voorzien voor initiatieven waarbij Merelbekenaren betrokken waren. Een convenant ontwikkelingssamenwerking met de Vlaamse overheid zorgde voor extra middelen en ook een ambtenaar kon daardoor ingezet worden. In dit kader werd een stedenband met Toucountouna in Benin afgesloten, waarvoor nu ook middelen van het federale programma worden ingezet. GROS leverde hierbij telkens positief gewaardeerd advies.

Eind januari 2021 rondden we een proces af waarbij de GROS leden kozen voor de nieuwe naam ‘Merelbeke Mondiaal’, het ontwerpen van een verfrissend logo en een aantrekkelijke folder. Met Merelbeke Mondiaal willen we aangeven dat het denken, de idee ën   en praktijken rond ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking, internationale samenwerking evolueren. Onze wereld staat voor enorme uitdagingen in de komende decennia. Geen mens, geen volk of geen land bestaat op zichzelf of kan die uitdagingen alleen aan. Steeds vaker moeten we problemen aanpakken op wereldniveau. De opdeling Noord en Zuid geraakt daarbij steeds meer achterhaald. Zijn de problemen in Noord en Zuid niet altijd van dezelfde aard of omvang, het wordt steeds duidelijker hoe deze problemen wel met mekaar verweven zijn. Met deze inhoudelijke en vormelijke vernieuwing wil Merelbeke Mondiaal de Merelbekenaren de volgende decennia met vernieuwde kracht stimuleren tot wereldwijde solidariteit met daarin een plek voor iedereen.