Actiecomit é Den Dok: ‘We blijven ons verzetten, desnoods met juridische middelen.’

Over de decoratieve participatie


Geraardsbergen. Tijdens de zomermaanden zal op Den Bleek een amfitheater worden opgezet. Het is de bedoeling dat de cultuursector, in de meeste ruime betekenis van het woord, hiervan gebruik maakt. Het actiecomit é Den Dok Blijft is niet tegen het ondersteunen van die sector. Integendeel. ‘Enkele bedenkingen én vooral bezwaren zijn meer dan nodig, zeker in het licht van wat echte ‘burgerparticipatie’ zou moeten zijn’, meent Marleen Francq, woordvoerster van het actiecomit é Den Dok.

In juni 2019 werden door het stadsbestuur van Geraardsbergen alle sluizen opengezet om de bevolking aan te zetten te participeren.   Tijd dus om de stand van zaken op te maken. ‘Voor Den Bleek is er zelfs een ‘participatieve’ wandeling op poten gezet. What’s in a name.   Van zodra men deelneemt aan iets is het altijd participatief’, merkt Marleen Francq, woordvoerster van het actiecomit é van Den Dok Blijft op. ‘Dat bewijst dus hoe met alle die begrippen wordt gegoocheld.’

Schijnparticipatie
‘Behalve het met veel poeha aangekondigde Bleekproject is er inzake participatie in het algemeen weinig beweging geweest.   Het reglement met het oog op het inrichten van een spreekrecht voor de gemeenteraad is na 2,5 jaar nog steeds niet goedgekeurd.   Het organiseren van medezeggenschap voor de burger kan enkel gebeuren via bepaalde theorie ën en modellen en we zien dat het bestuur er een allegaartje van heeft gemaakt.   Het Bleekproject is een decoratie-participatie: bepaalde leden zijn ingezet niet alleen om de schijn op te wekken dat de burger mee kan beslissen, maar vooral om de weg te effenen naar een doel dat eigenlijk door het stadsbestuur is bepaald.   Momenteel zijn er in de kerngroep meer ambtenaren dan burgers’, vervolgt Geert Van Damme, lid van het actiecomitee.

‘Neem nu het idee van de fameuze arena die zal verschijnen op de site van Den Bleek.   Die komt er niet op basis van de door het stadsbestuur uit de hoed getoverde participatie.   Integendeel.   Het bestuur is selectief met participatie en beschikt nu blijkbaar over veel coronageld.  Iedere schepen wil een deel van de koek om te kunnen scoren. Er wordt helemaal niet gezocht naar een maatschappelijk draagvlak. Het bestuur heeft aan pottenkijkers geen boodschap.’   Benadrukt Marleen Francq.

Desnoods met juridische middelen
De arena was oorspronkelijk voorzien voor het Abdijpark, maar men hoopt dat de tijdelijke invulling op Den Bleek de definitieve ombouw van de kuip meer aanvaardbaar zal maken. Zo wordt op handige wijze de weg vrijgemaakt om die arena definitief te vestigen. Het actiecomit é gaat met dergelijke gang van zaken niet akkoord en zal zich blijven verzetten, desnoods met juridische middelen.

Van bij het begin werd de nadruk gelegd op het uitbouwen van een site met respect voor de ecologische waarde van dit deeltje van de Denderoever, met aandacht voor de geschiedenis en voor het erfgoed. Wie kan uitleggen op welke wijze een arena daar in overeenstemming mee te brengen is?’   Vult Geert Van Damme aan.

‘Idee ën zoals de geplande arena komen niet uit de koker van de burger maar worden aangebracht door een politiek mandataris.   Na het lanceren en uitvoeren van een idee worden dan hoera-roepers gezocht. Wie niet meedoet en kritisch is wordt verzuurd genoemd en krijgt de volle laag.
Participatie is nu al sedert 2019 een toneelstuk, maar dan een slecht. Het wordt op regelmatige wijze opgevoerd, oorspronkelijk in een zaaltje met een bonnetje voor een drankje nadien, nu online, met een flip-over en een powerpoint en een externe deskundige die de opgedraafde deelnemers gedurende urenlange en uitputtende sessies naar de gewenste uitkomst boetseert’, aldus Marleen Francq.

Geen festivalweide, maar echte participatie

‘Als het stadsbestuur werkelijk de democratie wil vernieuwen is het noodzakelijk deze manier van participeren af te schaffen en te werken volgens een opzet dat eerlijk en vooral transparant is, in overleg met de burger. Precies het algemeen kader om de participeren ligt onder vuur.   Participeren kan enkel tot rust en tevredenheid aanleiding geven wanneer het kader van participatie samen met de burger is uitgezet en niet werd opgelegd. Den Bleek wordt als site door andere Dendersteden benijd.   Deze nu gaan transformeren in een soort festivalweide is geen voorbeeld van goed bestuur’, besluit Geert Van Damme.

Julien Borremans