Eiken in de Noordlaan Zwalm opnieuw bedreigd of is er toch een positieve wending in het verhaal?

Momenteel zijn er ingrijpende wegeniswerken aan de gang in de Noordlaan (N415). De weg met zijn vele indrukwekkende eiken die de bezoeker als het ware een groen welkom heet met een   wauw gevoel. Een toegangspoort tot de Zwalmstreek.

In de Noordlaan in Zwalm worden de rioleringen en het wegdek vernieuwd door het Vlaamse Gewest. Als bezorgde burgers trekken we aan de alarmbel en we roepen op om zorg te dragen voor de eiken van de Noordlaan tijdens de werken. Dit alles wordt duidelijk gemaakt onder de actiegroep “Red de eiken van de Noordlaan.”

Vincent Decroock:”We konden vaststellen dat de aannemer belangrijke schade aanricht aan de wortels van de bomen langs de Noordlaan. Bij een aantal bomen zijn tot 50% van de horizontale wortels verwijderd. Volgens het standaardbestek is de aannemer verplicht om alle vegetatie en dus ook de eiken te beschermen. Het kan voor ons niet dat de aannemer daarbij de wortels van de bomen beschadigt.

Wanneer de wortels beschadigd worden, kunnen de bomen afsterven. Dat heeft een belangrijke impact op de groene uitstraling van de gemeente. De bomenrij fungeert letterlijk als groene poort van Zwalm en deze rij is uniek en zeldzaam: voor zover we weten, vindt men nergens in zuidelijk Oost-Vlaanderen nog een eikenlaan van die omvang.

Bomen met beschadigde wortels zijn ook gevoelig voor omvallen bij storm. Dan zijn we niet alleen onze bomen kwijt, het kan ook voor heel gevaarlijke situaties zorgen. We mogen er niet aan denken dat bij een windvlaag een boom op een auto terechtkomt. Of dat iemand tegen een omgevallen boom zou rijden. Wij begrijpen niet dat de aannemer zulke risico’s wil nemen.

Het gaat niet op dat een aannemer zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt en dat de schade die daardoor ontstaat ten koste van de gemeenschap valt. Met een aantal maatregelen kan voorkomen worden dat de bomen ziek worden en wegkwijnen. Een European Tree Technician kan dit voorbereiden en opvolgen.”

Groene entree

Karel De Wagter: “De bomen langs de Noordlaan vormen een groene entree voor Munkzwalm. Dat is niet onbelangrijk voor een groene gemeente als Zwalm. Bezoekers uit eigen land   komen al heel lang de rust opzoeken in Zwalm om onder andere te wandelen of te fietsen. De groene uitstraling van de gemeente is dus een belangrijke troef. En we vinden het belangrijk dat de groene troef al bij het binnenrijden van Munkzwalm kan uitgespeeld worden. Door de huidige corona-crisis heeft de horeca het sowieso al moeilijk. We willen dus niet dat de uitstraling van Zwalm als groene gemeente beschadigd wordt door de nalatigheid van een aannemer.

Zwalm houdt van zijn eiken, dat bleek in 2011 al. Milieuorganisaties, jeugdverenigingen en ongeruste Zwalmenaren hebben toen, met succes, geijverd voor het behoud van de eiken langs de Noordlaan. We willen dus ten allen prijzen voorkomen dat de bomen nu, door pure nalatigheid bij de uitvoering van de werken, alsnog verloren zouden gaan.

Het kan toch niet dat het Vlaamse Gewest, de eindverantwoordelijke voor de werken, enerzijds met subsidies de aanplant van nieuwe bomen en bossen bevordert, terwijl datzelfde Vlaanderen niet zorgvuldig omgaat met monumentale bomen   tijdens wegenwerken. De eiken van de Noordlaan bijvoorbeeld zijn elk op hun beurt meer dan 100 jonge boompjes waard. Een jonge boom kan nooit het verlies van afkoeling, biodiversiteit, sfeer en uitstraling van een 70 jarige eik vervangen. De huidige bomen hebben nog potentieel tot het einde van de eeuw.

We dringen er bij het Vlaamse Gewest op aan om met dezelfde ernst naar dit mooie levend erfgoed van Munkzwalm te kijken als naar andere monumenten die nu onze aandacht en middelen krijgen.

We roepen dan ook iedereen die met de natuur in het algemeen en met de eikenbomen van de Noordlaan in het bijzonder begaan is, om zo waakzaam mogelijk te zijn en een oogje in het zeil te houden tijdens de werken. We gaan dit verder nauwkeurig opvolgen.”

We vroegen naar een reactie van burgemeester Eric Devriendt: ” ik denk dat het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin enz bekwame mensen hebben om dit op te volgen. Die bomen zijn waardevol maar men mag niet vergeten dat de werken ingrijpend zijn. Vroeger waren heel wat nutsvoorzieningen bovengronds terwijl dit vandaag de dag een vereiste is om ondergronds te gaan wat het allemaal niet eenvoudiger maakt. Er moet geregeld worden gewerkt aan nutsvoorzieningen.”

Karel De Wagter voegt er nog aan toe: ” De buizen werden soms onnodig en dicht bij de stamvoet gelegd.  Met 2 bochten erin kon men perfect de kroonprojectie sparen van graafwerken. Vergeet niet dat achteraan (evenwijdig met weg) ook een sleuf werd gegraven. Zelf voor de stamvoet zie je zelf wat afgegraven wortels… Dus minstens 50% minder wortels. De projectverantwoordelijke van Aquafin liet weten dat ze vanaf nu meer bochten in buizen zullen leggen, rondom de kroonprojectie. Ook zullen ze de oude nutsleidingen laten zitten om zo weinig mogelijk de bodem te roeren. . Dat is alvast een positieve wending. Het is ook positief   dat een groot deel van de nieuwe parkeerstroken waterdoorlatend zijn wat alleen de bomen ten goede gaat komen.”