Uitblijven aanpak onveilige verkeerssituatie in Overboelare leidt tot tandengeknars bij bewoners


De Burgstraat te Overboelare


Overboelare. Patrick De Coone (Weerbaar Geraardsbergen) is vragende partij om de onveilige verkeerssituatie in o.a. de Burgstraat en op de Groteweg aan te pakken. Zo vraagt hij al jaren om in de Burgstraat éénrichtingsverkeer in te voeren. Hij ving steeds bot bij het stadsbestuur. Vervolgens diende hij een verzoekschrift bij het stadsbestuur in om aan de gemeenteraad zijn voorstel tot te lichten. Dit werd hem geweigerd, wat tot een bitse woordenwisseling tussen de voorzitter van de gemeenteraad Rudy Frederic (CD&V) en Emma Van der Maelen (Vooruit) leidde

Patrik Coone (Weerbaar Geraardsbergen) kaart in verzoekschrift — gericht aan de gemeenteraad — de verkeersonveilige situatie van de Burgstraat in Overboelare aan. Momenteel is er tweerichtingsverkeer van kracht, wat tot onveilige situaties leidt. Wagens die elkaar kruisen, moeten uitwijken op het voetpad. ‘De Burgstraat heeft een totale breedte van 4,25 meter en het voetpad aan beide zijden varieert van 72 tot 85 cm. Als men weet dat een gewone bestelwagen een breedte heeft van 2,55 meter, weet iedereen dat het kruisen van twee voertuigen hier niet kan plaatsvinden zonder dat men op het voetpad moeten uitwijken, wat een zeer gevaarlijke verkeerssituatie met zich meebrengt.’ Patrick Coone vreest dat de huidige afvalcontainers bij huisvuilophaling nog voor meer problemen op de al smalle voetpaden zal zorgen.

Verkeersveilige zone
Patrick Coone is vragende partij om in de Burgstraat éénrichtingsverkeer te organiseren, van de Groteweg naar de kerk van Overboelare toe. Nieuw is die vraag niet. Patrick De Coone: ‘Op 23 april 2018 vroegen de bewoners in een brief gericht aan de burgemeester om de verkeerssituatie dringend te herzien’, vult Patrick Coone aan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nam Patrick Coone contact op met bevoegd schepen voor Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V). Hij garandeerde dat er dringend naar een oplossing zou worden gezocht.

Na een gesprek met het Agentschap Wegen en Verkeer, heeft Patrick De Coone zijn aanvraag scherper gesteld. Boven op de vraag om in de Burgstraat éénrichtingsverkeer door te voeren, vraagt de man uit Overboelare om de variabele borden die de snelheidsbeperking op de Groteweg aan de Freinetschool De Klaproos regelen, om te zetten naar een vaste zone waar maximaal 30km/u. mag worden gereden.

Als men dan toch van plan is om de verkeerssituatie aan te passen, ‘zou men er kunnen voor opteren om eveneens de ganse Kloosterstraat om te vormen tot een fietsstraat, in het kader van de campagne Geraardsbergen fietsvriendelijke stad’, voegt Patrick De Coone er nog extra aan toe.

Verzoekschrift
Patrick De Coone diende een verzoekschrift bij het stadsbestuur in om zijn zaak voor de gemeenteraad te bepleiten, maar ving bod. De argumentatie van het schepencollege klonk als volgt: ‘De raad stelt dat dit verzoekschrift voldoende duidelijk is en dat er bijgevolg geen nood is om tijdens een gemeenteraad een bijkomende toelichting van deze burger te verkrijgen.’

De afwijzing van zijn spreekrecht leidde tot een bitse woordenstrijd tussen de voorzitter van de gemeenteraad Rudy Frederic (CD&V) — die het standpunt van het schepencollege verdedigde — en Emma Van der Maelen (Vooruit) die scherp tekeerging tegen de afwijzing van het spreekrecht van Patrick De Coone. ‘Waarom zijn jullie zo onbeschoft om niet in te gaan op de vraag van een burger om gehoord te worden’, opperde raadslid Van de Maelen.

Julien Borremans