Nieuwe robot steekt handje toe in apotheek AZ Sint-Elisabeth

BD-ROWA: zo heet het type robot dat de apotheek van het AZ Sint-Elisabeth in gebruik heeft genomen om de geneesmiddelen te verdelen in het Zottegemse ziekenhuis. Deze innovatieve medicatierobot waarover in nog maar een beperkt aantal ziekenhuizen in Vlaanderen beschikt wordt, laat toe om zowel veiliger als efficiënter te werken en zorgt ook voor een beter stockbeheer van de medicijnen.

Voorheen moesten alle doosjes en flesjes met geneesmiddelen na levering manueel gescand worden en hun juiste plaats in de ziekenhuisapotheek krijgen. Dit gebeurt nu automatisch. Vooraleer ze te stockeren, scant de robot ook eerst de vervaldatum en controleert hij of er zich tussen de geleverde medicatie geen valse geneesmiddelen bevinden. De robot zorgt eveneens voor de verdeling van de geneesmiddelen. Aan de hand van distributielijsten per verpleegafdeling gaat hij op zoek naar het juiste doosje of flesje en laadt deze uit aan het gekozen werkstation. Gekleurde lampjes aan de verdeelrekken geven daarbij aan voor welke verpleegafdeling de medicatie bestemd is en waar de robot ze moet deponeren.

Doordat de robot de medicatie scant, worden fouten bij de geneesmiddelendistributie sterk gereduceerd. Vroeger konden deze zich bij de manuele behandelwijze wel voordoen omdat medicatienamen of -verpakkingen soms heel erg op elkaar gelijken. Naast dus een veiliger werkwijze komt deze automatisatie tegelijk een efficiëntere manier van werken ten goede. Zo is het de bedoeling om apotheekassistenten ook meer aanwezig te laten zijn op de verpleegafdelingen, waar zij een deel van het logistieke geneesmiddelenwerk kunnen overnemen van de verpleegkundigen voor wie er dan meer tijd voor patiëntenzorg vrijkomt.