700 leegstaande winkels meer in 5 jaar tijd in Oost-Vlaanderen

Leegstand stijgt in Oost-Vlaanderen het hardst

Leegstand Oosterzele

Volgens het rapport Detailhandel (op de website van de provincies.incijfers.be) zijn er momenteel 11 leegstaande handelspanden in de gemeente Oosterzele (4 in Balegem, 3 in Oosterzele en 4 in Scheldewindeke). Dat zijn er 2 minder dan in 2020. Zoals je kan zien op de grafiek is er doorheen de jaren een stijgende trend in de leegstand, zoals overal in Vlaanderen. In 2021 is er voor de 1ste keer een lichte daling merkbaar. Het vaststellen van het detailhandelsplan in 2020 door de gemeenteraad, waarbij ook de afbakening van de kernwinkelgebieden in Oosterzele en Scheldewindeke werd vastgelegd, is een eerste stap in een kern versterkend beleid. (volgens ambtenaar Lokale Economie Oosterzele)

De leegstand in Oost-Vlaanderen blijft verontrustend snel stijgen. Het aantal leegstaande handelspanden steeg van 2078 in 2015 naar 2778 in 2020. Ter referentie, in 2010 stonden er slechts 1261 handelspanden leeg. Onze provincie spant daarmee –jammer genoeg- de kroon in Vlaanderen. In sommige gemeenten steeg de leegstand zelfs met buitengewone proporties. UNIZO Oost-Vlaanderen pleit daarom voor een winkelshift, waarbij er – naar analogie met de bouwshift – gepleit wordt voor een beleidskader rond de huidige en toekomstige winkels.

In alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten is de leegstand in 5 jaar tijd flink gestegen. In heel wat gevallen gaat het om een verdubbeling of zelfs verdriedubbeling. In sommige gevallen zelfs over veel meer dan dat. In kleine gemeenten zien we de evolutie van het verdwijnen van detailhandel al langer, maar ook echte winkelsteden ontspringen de dans niet. In Eeklo verdubbelde de leegstand in maar liefst 5 jaar tijd, en ook in Gent en Oudenaarde is de stijging zeer significant.

Kunnen we het tij keren?

Dat de leegstand in de kernen blijft stijgen, heeft verschillende oorzaken. Naast de snelgroeiende populariteit van online shoppen, is er een opmars bezig naar perifere, geïsoleerde, grootschalige shopping, al dan niet in een shoppingcomplex. Niet alleen in de grotere centra trouwens, ook in kleinere steden en gemeenten is de ‘rush’ naar de periferie aan de gang.

UNIZO pleit daarom voor een ‘winkelshift’. Er is nood aan een beleidskader rond winkelen. Het retail-landschap moet grondig herdacht worden, want ons land is ‘overbewinkeld’. Een kern van een stad of gemeente moet een zone zijn waar alle bedrijvigheid die niet belastend is voor de omgeving, een plaats krijgt. Naast horeca en detailhandel moeten ook makers en diensten een plaats krijgen, maar evengoed scholen, ziekenhuizen, rusthuizen of culturele instellingen. Kortom, een bedrijvige kern.

Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen: “De situatie in heel wat steden en gemeenten was al dramatisch. De opkomst van e-commerce, het vergunnen van grote winkelvloeroppervlaktes in de periferie en een wijzigend consumentengedrag, hebben ervoor gezorgd dat de leegstand historisch hoog is. En de coronacrisis heeft dit alleen maar versneld. Het is ondertussen 5 na 12. Steden en gemeenten moeten liever gisteren dan vandaag een toekomstgericht beleid ontwikkelen, samen met de ondernemerswereld, om de kernen terug te revitaliseren. Willen we onze steden en gemeenten aangenaam en leefbaar houden, is actie gekoppeld aan visie een must.” (bron unizo Oost-Vlaanderen)