Aanleg fietspad tussen Putse en Langemunte van start.

Onlangs werd er gestart met de werken voor de aanleg van een fietsverbinding tussen Putse en Langemunte. “Het nieuwe fietspad, dat nu nog een onverharde landbouwweg is, loopt langs de akkers van de Lustkouter en zal de deelgemeenten Hemelveerdegem en Sint-Maria-Lierde voor fietsverkeer verbinden.“ weet schepen van openbare werken Antoine Van de Maele (Voor Lierde) ons te vertellen.  “Vandaag moeten de fietsers langs de Molenstraat en Langemunte rijden, maar deze straten zijn niet uitgerust voor fietsverkeer. Door het uitvoeren van dit project is het de bedoeling om enerzijds fietsers een veilige verbinding te geven tussen de twee deelgemeenten en anderzijds de bereikbaarheid van de landbouwpercelen te behouden.“ voegt schepen Antoine Van de Maele er nog aan toe.

Autoverkeer zal op deze fietsverbinding niet worden toegelaten en daarom zal er een tractorsluis geplaatst worden ter hoogte van de aansluiting met Putse. Bijkomend zullen er ook paaltjes naast het fietspad worden geplaatst, rekening houdend met de breedte van de landbouwvoertuigen, om het ontwijken van de tractorsluis te voorkomen.

De fietsverbinding is een onderdeel van het functioneel fietsroutenetwerk. De nieuwe verbinding verhoogt niet alleen de veiligheid maar vormt ook een kortere verbindingsroute tussen de twee deelgemeenten.

Het projectgebied heeft een lengte van 565 meter. De werken worden uitgevoerd door de firma Norré-Behaegel NV uit Westende en de plannen werden ontworpen door studiebureau Infraplan uit Deinze. De kostprijs bedraagt 156.987 euro exclusief BTW en wordt volledig gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen (50%) en het Vlaams gewest (50%).

De totale breedte van het fietspad zal 3 meter bedragen. Centraal komt de aanleg in asfalt met een breedte van 2,50 meter. De resterende ruimte wordt aangelegd in ternair mengsel, waardoor het regenwater langsheen het fietspad beter in de bodem kan infiltreren. Onder de huidige onverharde buurtweg is er een bestaande riolering aanwezig dewelke aansluit op de Aquafin collector gelegen achter de gebouwen van kinderopvangcentrum “Den Boomgaard”. Deze riolering is in goede staat en zal dus behouden blijven.

De aansluitende delen van Putse en Langemunte worden ingericht als fietsstraten, wat een goede aanduiding geeft dat er verderop een volledig fietspad gelegen is.

Als de weersomstandigheden gunstig blijven zullen de werken deze maand nog afgerond zijn.