In keuken AZ Sint-Elisabeth wordt ook… gecomposteerd

In de keuken van het AZ Sint-Elisabeth wordt er niet alleen in de spreekwoordelijke potten geroerd voor de bereiding van de maaltijden met bestemming ziekenhuisrestaurant, ziekenkamers en zusterorganisaties. Achter de schermen zet het keukenpersoneel zich blijkbaar ook in voor een beter milieu. Hiervoor kan sinds kort beschikt worden over een composteermachine die het mogelijk maakt om de ingezamelde etensresten te hergebruiken voor bemesting met het oog op groenvoorziening rondom het ziekenhuis.

Iedere dag stort een keukenmedewerker alle voedseloverschotten in de tank van de composteermachine waarin ze opnieuw opgewarmd worden. Door versnelde gisting en een mix met bacteriën worden ze binnen de 24 uren omgezet in meststof die dan grotendeels gebruikt wordt om de bodem rond het ziekenhuis vruchtbaar te maken voor groenaanplanting, sierstruiken enz. Elke week verwerkt de composteermachine via dit proces zo’n 250 kg voedselresten tot bruikbare meststof.