Nieuwe oversteekplaats in de maak aan kruispunt Godveerdegemstraat/Acacialaan

Reeds eind vorig jaar, in een NUUS-artikel dd. 29 december 2020 (lees via deze link), hebben wij uitgebreid bericht over de plannen om ter hoogte van het kruispunt van de Godveerdegemstraat met de Acacialaan in Bevegem een oversteekplaats voor voetgangers in te richten. Maandag werd begonnen met de uitvoering van deze plannen.

Er is een uitvoeringstermijn van tien dagen voorzien. Tijdens de eerste 2 à 3 dagen van de werkzaamheden is een lokale omleiding bewegwijzerd via de Bevegemstraat en Kastanjelaan. Daarna zal er in de Godveerdegemstraat wel opnieuw doorgaand verkeer mogelijk zijn, weliswaar beurtelings en geregeld door middel van (mobiele) verkeerslichten.