Tien volwassenen sluiten fietslestraject succesvol af

De stad zette samen met Teledienst en het Armoede Netwerk Ninove (ANN) haar schouders onder een fietsproject om volwassenen te leren fiets en zo hun zelfredzaamheid te verhogen. Tien volwassenen rondden het fietsproject succesvol af, zij ontvangen op 10 juni hun diploma.

Voor dit fietsproject gingen vzw LEJO (die jongeren leert leren door (werk)ervaringen), Teledienst en het Sociaal Huis op zoek naar mensen die interesse hadden om deel te nemen aan repair cafés waar ze inbeslaggenomen fietsen leerden herstellen. Deze repair cafés vonden plaats in januari en februari 2020. Omwille van corona werd dit project een tijd lang onderbroken, maar in het voorjaar van 2021 kon het project uiteindelijk opnieuw opgestart worden. De herstelde fietsen werden tijdens de maanden april, mei en juni gebruikt voor fietslessen voor volwassenen. De deelnemers voor dit pilootproject werden gevonden via o.a. Babbelonië, de Brabbelbabbels, Teledienst, Leerpunt en het Sociaal Huis. De lokale politie zorgde voor de opzet van het verkeerspark op het Dr. Hemerijckxplein, Leerpunt nam de theorielessen op zich en de sportdienst gaf de praktijklessen. Aan deelnemers die de fietslessen tot een goed einde brengen, schenken ze – indien gewenst – een herstelde fiets.

Copyright Sophie Richez – Veerle Cosyns ondertekende de diploma’s

Schepen Veerle Cosyns, bevoegd voor sociale zaken, is verheugd met dit project. “Inzetten op de leefbaarheid van onze stad, dat is een van de doelstellingen die de stad meenam in haar meerjarenplan 2020-2025. Dit fietsproject is 1 van de projecten die daartoe moet bijdragen. Met een zeer beperkt budget realiseren we met dit project heel wat doelstellingen: leren fietsen verhoogt de zelfredzaamheid, heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen en bevordert de tewerkstellingskansen voor werklozen. Oudere – soms in beslag genomen – fietsen worden in orde gezet en hergebruikt, we leren aan een kwetsbare doelgroep hoe fietsen te herstellen èn aan wie nog niet kan fietsen, leren we hoe te fietsen. De ontmoetingsmomenten leveren ook oefenkansen voor het Nederlands en als kers op de taart krijgen de deelnemers die de cursus tot een goed einde brachten een fiets vanuit Teledienst.”