Nieuwe krabben val op de Melsenbeek

Er zijn ruim 4.500 krabben in 2 dagen gepasseerd

Om de krabbenplaag aan te pakken heeft provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe val geplaatst aan de Melsenbeek, in Merelbeke. Specifiek Chinese wolhandkrabben teisteren vele Oost-Vlaamse waterlopen en zo raken de fauna en flora beschadigd.

Aan de Melsenbeek, in Merelbeke, heeft het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek samen met Rato vzw een speciale soort krabbenval geïnstalleerd. In plaats van de krabben te verdelgen, worden ze nu teruggestuurd naar de Schelde. “Zo kunnen we de waterlopen, vol delicate planten en vissen- en salamandereitjes, helpen”, legt Koen Van Roeyen van de dienst Integraal Waterbeleid uit. Net voor de monding van de Melsenbeek is een opvangsysteem geplaatst, aan een betonnen structuur die er al stond.  “We leiden de krabben terug naar de Schelde via een flexibele, inox buis. Misschien dat de natuur dan reageert door een toename van snoeken, kraaien, reigers en meeuwen. Zo kunnen zij er mogelijks van profiteren en de krabbetjes opeten.