Meerderheid is van oordeel dat ze meer dan genoeg doet voor Lierdse ondernemers en veegt voorstel van Open VLD Lierde voor bijkomende steun van tafel.

Op haar allereerste gemeenteraad (31-05-2021) als kersvers raadslid deed Nina De Smet (Open VLD) tijdens de mondelinge vragen een voorstel om de plaatselijke ondernemers een financieel steuntje te geven door een gedeeltelijke tussenkomst of vermindering van onroerende voorheffing op beroepslokalen. Doordat ze haar voorstel niet volgens de geldende reglementering naar voor gebracht had kon dit volgens burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde) dus spijtig genoeg niet behandeld worden.

Voor de gemeenteraad van woensdag 23/06/2021 diende Nina De Smet dus conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement schriftelijk een degelijk uitgewerkt voorstel in hetwelk dus ook op de agenda van deze raad geplaatst werd.

Het voorstel voorzag een gedeeltelijke tussenkomst of vermindering van de onroerende voorheffing op beroepslokalen voor alle Lierdse zelfstandigen die konden aantonen dat ze financieel hadden geleden door de coronapandemie. Tijdens periodes van inactiviteit en verplichte lockdown brachten deze ruimtes namelijk niets op. Het zou volgens Open VLD fractieleider Nina De Smet dan ook logisch zijn dat de gemeente op de betrokken onroerende goederen geen belasting zou heffen over deze periodes.

Samen met het voorstel werd er tevens een voorbeeld van een aanvraagformulier en een berekeningswijze tot tegemoetkoming aan de raad voorgelegd.

Burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde) gaf hierop een gedetailleerde opsomming van de initiatieven die er al, op zowel Vlaams als federaal niveau, genomen zijn en concludeerde dat deze samen met het plaatselijk uitgeven van een handelsgids en een cadeaubon ruim voldoende zijn. Hij raadde zijn fractie dan ook aan om het voorstel niet te steunen. Voor Lierde en de Derde Partij volgden deze zienswijze en stemden unaniem tegen.

“Helaas stellen we vast dat ons gedetailleerd uitgewerkt initiatief totaal niet gedragen werd door de meerderheidspartijen. In hun ogen zijn al genoeg initiatieven genomen op Vlaams en federaal niveau. Echter zijn wij van oordeel dat dit vanuit onze gemeente een unieke blijk van appreciatie en respect zou kunnen zijn voor onze betrokken ondernemers. Een gemiste kans en dat betreuren wij ten zeerste!” liet Open VLD fractieleider Nina De Smet ons weten.

“Corona heeft iedereen zijn grenzen doen verleggen en dat beseft Open VLD ten volle. Onze Lierdse ondernemers hebben keer op keer aangetoond dat zij creatief en veerkrachtig zijn. Zij verdienen een duwtje in de rug.” voegde ze er nog vastberaden aan toe.

Lees ook: https://www.nuus.be/2021/06/01/nieuw-gemeenteraadslid-nina-de-smet-open-vld-laat-dadelijk-van-zich-horen/

X