Facelift voor de Polderstraat en Sneyssenslaan, Potaardeberg krijgt fietspaden

Op 22 juni keurde de gemeenteraad de plannen goed voor de herinrichting van de Cornelius Sneyssenslaan en de Polderstraat en de aanleg van nieuwe fietspaden in de Potaardeberg.
Het lokaal bestuur ging samen met de bewoners aan de slag om een geslaagd project op poten te zetten. Sinds 2018 wordt dan ook hard gewerkt aan deze actie uit de meerjarenplanning. Het lokaal bestuur deed samen met het studiebureau navraag in de buurt  Na vier fysieke participatiemomenten, een schriftelijke bevraging en input via de participatiewebsite mag het resultaat gezien zijn.
Schepen van openbare werken Pascal Rousseaux is erg blij over de samenwerking met de buurtbewoners en het studiebureau. “Met hun input kunnen we nu een erg mooi project voorstellen. In deze straten ondervond men al heel lang hinder. Het stond dan ook reeds een tijdje op de agenda. Ik ben erg blij dat we nu een allesomvattende oplossing hebben gevonden die alle pijnpunten van de kaart veegt.”
Het ontwerp bevat volgende belangrijke uitgangspunten:

  • Een nieuwe asfaltverharding vervangt de oude en vaak hinderende klinkerstraat
  • We zetten maximaal in op ontharding en vergroening
  • Er is volop aandacht voor de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker door de aanleg van volwaardige voetpaden, een fietsstraat in de Cornelius Sneyssenslaan/Polderstraat en fietspaden in de Potaardeberg
  • Ook voor parkeren is er voldoende aandacht: we voorzien voldoende plaatsen gelet op de bebouwing
  • Door het invoeren van een nieuwe circulatie vermijden we sluikverkeer
  • Het rioleringsstelsel wordt vervangen door een nieuw gescheiden stelsel waar infiltratie en buffering centraal staan

De totale kostprijs wordt geraamd op 4.115.912,08 euro. Voor de riolering ontvangt het lokaal bestuur 1.316.309.83  euro via de Vlaamse overheid en voor de fietspaden 79.848,60 euro via Provincie Oost-Vlaanderen.
De werken zullen ruim een jaar duren en starten normaal gezien in het voorjaar 2022.

X