foto klimaatdebat

De Gemeente gaat van start met een kindergemeenteraad

Nieuwe verkiezingen in 2021 in Oosterzele!

Het gemeentebestuur wil verschillende doelgroepen betrekken bij het gemeentelijk beleid en het uittekenen daarvan. De Oosterzeelse jeugd mag daarbij niet ontbreken. Er bestaat al een jeugdraad maar het bestuur wil ook kinderen tussen 10 en 12 jaar meer actief bevragen. Daarom wil het gemeentebestuur vanaf september – en in samenwerking met alle lagere scholen op het grondgebied – starten met een kindergemeenteraad. In de zitting van 17 juni boog de gemeenteraad zich over het huishoudelijk reglement van de kindergemeenteraad.
Voor het ontwikkelen van het reglement en visie rond de kindergemeenteraad legde het gemeentebestuur een traject af bij koepelorganisatie Bataljong.
Schepen voor Jeugd Elsy De Wilde: “Het goedkeuren van het huishoudelijk reglement is een belangrijke eerste stap. We hebben die niet alleen gezet: er was in 2020 een scholenoverleg met alle Oosterzeelse schooldirecties en daar werd dit initiatief alvast heel positief onthaald. Via de kindergemeenteraad willen we aan participatie doen bij kinderen tussen 10 en 12 jaar.”

X