©Bisdom Gent - Paul Van Paepegem

Kanunnik en ere-vicaris-generaal Paul Van Paepegem uit Ninove overleden

Hij werd geboren in Ninove op 14 augustus 1932, behaalde een kandidatuur in de klassieke filologie en werd in Gent tot priester gewijd op 5 april 1959. Hij was leraar aan het Sint-Lodewijkscollege in Lokeren (1959-1968) en gouwproost van KSA. In 1968 werd hij superior van het Sint-Lodewijkscollege. Op 1 september 1984 werd hij diocesaan inspecteur voor het basisonderwijs en pastoor in Daknam (1984-1986). In 1985 werd hij benoemd tot diocesaan hoofdinspecteur basisonderwijs. Op 1 maart 1992 benoemde bisschop Arthur Luysterman hem tot bisschoppelijk vicaris bevoegd voor onderwijs en catechese, en werd hij titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel. Op 1 september 1995 werd hij vicaris-generaal, in het bijzonder belast met onderwijs en parochiecatechese.

Paul Van Paepegem kreeg eervol ontslag op 1 februari 2004 en werd de dag nadien door bisschop Luc van Looy benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde belast met de zorg voor priesters en diakens. Op 1 november 2018 kreeg hij eervol ontslag in deze functie.

De uitvaartliturgie vindt plaats in de kerk Sint-Amandus in Sint-Amandsberg op vrijdag 2 juli om 11u (rekening houdend met de coronamaatregelen). Daarna volgt de bijzetting in de crypte van de Kanunniken op de begraafplaats van Mariakerke.