Tweede editie politiekrant Regio Rhode & Schelde

Deze week valt de tweede editie van onze politiekrant bij alle inwoners van Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele in de bus.
Uit de bevolkingsbevraging (veiligheidsmonitor) die in 2019 bij onze inwoners afgenomen werd, blijkt dat de klassieke papieren drager nog lang niet is ingehaald door de sociale media als Facebook en Twitter. Wel integendeel: de meeste mensen worden nog steeds graag geïnformeerd via een “krant” die gewoon in de brievenbus valt. Hier willen we als politiezone ten volle aan blijven tegemoetkomen.
Met deze tweede editie informeren wij onze inwoners over de dagelijkse bezorgdheden tijdens de coronacrisis. Wij merken dat een aantal onveiligheidsfenomenen zoals internetfraude, computercriminaliteit en intra-familiaal geweld spectaculair stijgen. Tezelfdertijd zijn wij alert voor het welzijn van onze jongeren en het feit dat zij in het voorbije jaar heel veel hebben moeten missen, zowel op het vlak van ontspanning als op het vlak van onderwijs. En uiteraard blijven wij ook aandacht hebben voor de klassieke veiligheidsfenomenen zoals verkeer en inbraken.
De volgende uitgave van de politiekrant wordt in het najaar verwacht.
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze politiekrant of voorstellen voor de volgende uitgave, dan mag u die steeds melden via ons algemeen emailadres pz.rhodeschelde@police.belgium.eu.
Aarzel vooral niet om bij de minste twijfel over uw veiligheid of leefbaarheid onze diensten 101/112 te contacteren. Wij zijn er voor u!

X