Geraardsbergen start met onthaalgesprekken nieuwkomers


Geraardsbergen. Vanaf maandag 19 juli 2021 start Lokaal Bestuur Geraardsbergen een nieuwe dienstverlening op: nieuwkomers worden persoonlijk welkom geheten in de stad tijdens een onthaalgesprek. Dit kadert binnen het inclusief integratiebeleid van Geraardsbergen. Inwoners van buitenlandse herkomst krijgen tijdens het onthaalgesprek meteen alle informatie over Geraardsbergen mee en maken kennis met onze lokale context (cultuur, gebruiken, regels…).

Er wordt daarnaast gepolst naar de verwachtingen en noden van de nieuwkomers. Op die manier kunnen zij toegeleid worden naar de juiste diensten en contactpersonen. “Dankzij de onthaalgesprekken zullen wij als lokaal bestuur makkelijker signalen van onze inwoners van buitenlandse herkomst opvangen. Tegelijkertijd kunnen we ook onze verwachtingen naar hen beter kaderen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit kan leiden tot meer begrip en een beter samenleven van al onze inwoners”, zegt schepen van Samenleving Kristin Vangeyte.