Het lokaal bestuur, vrijwilligers en het Rode Kruis gaan de acties in Oosterzele en Merelbeke coördineren

Solidariteitsacties worden eerst gecoördineerd in Oosterzele en Merelbeke

Afdeling Rode Kruis Oosterzele – Merelbeke coördineert mee deze lokale acties.

De hulpacties komen overal zeer goed op gang.

De beide gemeentes willen wachten op de instructies van de Provincie en het Rode Kruis. We willen eerst kijken wat echt nog nodig is, alvorens we een oproep lanceren om spullen in te zamelen. Maandag zijn alle geëngageerde vrijwilligers welkom in de Ankerkerk in Oosterzele en bekijken we een strategie om hulp te bieden vanuit beide gemeentes”, zegt OCMW voorzitter Els De Turck van Oosterzele. Iedereen is welkom vanaf 19 uur.

In Oosterzele zal o.a. met de hulp van een aantal geëngageerde vrijwilligers materiaal worden ingezameld in de Ankerkerk. Er wordt eveneens onderzocht of er een mogelijkheid is tot het opstarten van een crowdfunding.
Via Merelbeke kregen we de informatie door dat er spullen kunnen geschonken worden. Het inzamelpunt in Merelbeke is GC Groenendal.

Zoals gisteren reeds gemeld, focussen we ons als Rode Kruis vooral op informeren en doorverwijzen. Het logistieke aspect en transport zal moeten bekeken worden via bovenlokaal bestuur.

Zoals Orville reeds aangaf, kunnen vrijwilligers zich melden op https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/ .

Dit geldt ook voor onze eigen mensen van de hulpdienst: de vrijwilligers zullen vervolgens worden “gematched” via Croix Rouge en de lokale afdelingen/gemeentes in de getroffen gebieden. We kregen door dat de grootste noden momenteel werkmateriaal is. Momenteel is puin ruimen de absolute prioriteit.