Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Het OCMW Zottegem is op zoek naar een kok (voltijds; tijdelijk) en de stad Zottegem wil een administratief medewerker voor de dienst burgerzaken (voltijds; tijdelijk) en een zwemlesgever (jobstudent en/of monitor; voor schooljaar 2021-2022) aanwerven. Solliciteren voor deze vacatures (allen m, v, x) kan tot en met dinsdag 3 augustus e.k. om 12 uur ’s middags. Informatie over functie en aanbod, aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure enz. is op www.zottegem.be terug te vinden.

 

  • In de Ruggebeekstraat in Sint-Maria-Oudenhove is de rijweg toe aan herstelling en een nieuwe toplaag in asfalt. Met het oog hierop heeft buurgemeente Brakel het voortouw genomen en een bestek opgemaakt, met een kostenraming van bijna 387.000 euro waarvan 370.720 euro voor eigen rekening en zo’n 16.280 euro ten laste van Zottegem omdat een klein deel van die straat op grondgebied Zottegem ligt. Het stadsbestuur heeft zich ermee akkoord verklaard dat Brakel de opdracht nu gaat gunnen bij wijze van openbare procedure.

 

  • Hoewel de toestellen nog functioneren en in relatief goede staat zijn, besloot het college van burgemeester en schepenen in het voorbije dienstjaar 2020 om alle losstaande printers uit dienst te nemen (en te stockeren in het economaat). Nu is beslist om ze te koop aan te bieden aan het stadspersoneel, tegen bieding. Als ze niet of niet allemaal op die manier kunnen verkocht worden, zal gepolst worden of Kringwinkel Vlaamse Ardennen de (resterende) printers wil overnemen en indien dit niet het geval is, wordt het containerpark hun eindbestemming.