Gemeente Brakel schenkt 5 000 euro voor slachtoffers noodweer

Naar aanleiding van de zware overstromingen besliste Gemeente Brakel om 5 000 euro
over te maken aan het Rode Kruis. Daarnaast is de gemeente bereid logistieke
medewerking te verlenen. “Ruim een week na de overstromingen ligt het gebied er nog
zeer slecht bij. Langs de weg ligt nog veel puin. Maar vooral de verhalen van mensen die
tekortkomen in basisbehoeften, zoals warme maaltijden, raakt ons diep. Via deze
schenking willen we onze steun betuigen aan alle slachtoffers van dit noodweer”, zegt de
gemeente over de schenking.
Bereid tot logistieke steun
Het college van burgemeester en schepenen zal op de volgende gemeenteraad
voorstellen om 5 000 euro te schenken aan het Rode Kruis. “We krijgen regelmatig
beelden uit het gebied van zonecommandant Peter De Vijlder. Die raken ons erg diep.
Onze brandweerlieden leveren fantastisch werk. Tegelijk doen de beelden beseffen dat er
nog heel veel werk is.”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer. Daarom is de
gemeente bereid logistieke medewerking te verlenen als er vanuit de overheid
gecoördineerde vragen komen.
Ook inwoners helpen
Gemeente Brakel is fier dat heel wat inwoners spontaan vragen hoe ze kunnen helpen.
Om ervoor te zorgen dat de hulpverlening gecoördineerd verloopt, steunt de gemeente
de campagne van het Rode Kruis. Via de website www.rodekruis.be/helpenhelpt kunnen
inwoners een financiële bijdrage leveren of zich aanmelden als vrijwilliger.