Studeren voor tweede zittijd in Zottegemse OCMW-kapel

Net zoals tijdens voorbije examenperiodes stelt stad Zottegem, naar aanleiding van de tweede zittijd aan universiteiten en hogescholen, opnieuw een studeerruimte ter beschikking van de Zottegemse studenten. Omdat echter in de stedelijke ontmoetingscentra sinds kort weer bepaalde activiteiten mogelijk zijn, zullen ditmaal studenten in de periode van maandag 9 augustus tot en met donderdag 10 september, iedere dag van 8 tot 22 uur, terechtkunnen in de kapel aan het Woonzorgcentrum Egmont op de OCMW-site.

Rekening houdend met de nog geldende coronaregels en met de bezettingsgraad van de kapel, zal weliswaar het aantal studenten tot 25 per dag beperkt (moeten) worden. Nog om alles coronaveilig te kunnen organiseren, zal het ook noodzakelijk zijn om op voorhand een studeerplekje te reserveren (via zottegem.be/studeerruimte).

Het is verplicht in te schrijven per dag en aan wie bijvoorbeeld wegens ziekte niet aanwezig kan zijn op een gereserveerde dag, wordt gevraagd om tijdig te annuleren zodat de vrijgekomen plaats eventueel door een andere student kan ingenomen worden. Ook wordt verwacht dat de studenten iedere dag inchecken via de QR-code op de studeertafel, dit met het oog op contact tracing bij een mogelijke coronabesmetting. Elke dag wordt een verantwoordelijke student voorzien, die in nauw contact staat met de jeugddienst mocht er zich een probleem voordoen. De studenten moeten eigen voeding en drank meebrengen. Een frigo zal beschikbaar zijn om dit koel te houden. Naast het nodige meubilair (tafels en stoelen) voorziet de stad tevens wifi, bureaulampen en verlengsnoeren alsook materiaal voor handhygiëne en voor het ontsmetten van de studeertafels.