Oosterzele: AGB bestuur investeert 81.112 euro in infrastructuur tijdens lockdowns

Filip Vermeiren, voorzitter directiecomité, Marleen Verdonck, voorzitter raad van bestuur, Jo De Munter

Het Oosterzeels Autonoom Gemeentebestuur (AGB) maakte van de nood een deugd om fors te investeren tijdens de lockdowns in eigen beheer . “Burelen waren leeg en zalen werden niet gebruikt. Dus hebben we een aantal ingrijpende veranderingen gerealiseerd”, zegt Filip Vermeire, voorzitter van het directiecomité.

Dat COVID een belangrijke impact had op de werking van het autonoom gemeentebedrijf behoeft weinig verdere uitleg. Voor een groot deel van het voorbije anderhalf jaar werden zowel de sporthal als de overige vrije tijdsinfrastructuur (GC De Kluize, GC Ijzeren Hekken, GC De Ganck/Erfgoedhuis, GC Oude Mannekesschool en denAmb8) verplicht gesloten voor publiek en alle activiteiten. De gevolgen daarvan op de omzet van het bedrijf bedreigen evenwel niet de fundamenten van de werking. Om die reden werd er voor geopteerd om het investeringsprogramma verder uit te voeren. Meer nog, einde 2020 werd het investeringsbudget door de raad van bestuur opgetrokken naar een totaalbudget van ruim € 118.000.

Voornaamste wijzigingen/blikvangers zijn:

 

 

Site sporthal

 1. In samenwerking met de collega’s van infrastructuur werden nieuwe terrassen bij de tennisterreinen geïnstalleerd.
 2. In de cafetaria werd de voormalige radiostudio omgebouwd naar vergaderzaal
 3. De burelen werden vernieuwd en de ramen werden vervangen
 4. De voormalige burelen werden omgebouwd naar refter met kitchenette en bergruimte
 5. De inkomhal kreeg een opknapbeurt
 6. De regenwaterafvoer werd afgekoppeld van het openbaar rioleringsnetwerk
 7. Er werden regenwater citernes geplaatst die worden aangewend voor de spoeling van de toiletten en het besproeien van de tennisterreinen
 8. De studie voor de vervanging de stook(olie)installatie is opgestart; de vervanging door een milieuvriendelijker alternatief is voorzien voor 2022.

Site erfgoedhuis

 1. Er werd een terrasdeur met trap geïnstalleerd waardoor er een directe toegang is van de zaal naar het terras
 2. GC De Ganck kreeg een opknapbeurt en een nieuwe verflaag

Site jeugdhuis Pallieter

 1. Er werd in eigen beheer een overdekte bergruimte geplaatst. De jeugdclub kan zijn materialen nu veilig opbergen
 2. De groene omgevingsaanleg begint vorm aan te nemen en zorgt voor een aangenaam kader

 Site GC De Kluize

 1. Vervanging van een deel van het klassieke theaterlicht door LED theaterlicht
 2. Verfwerken in de theaterzaal en foyer
 3. Realisatie van een extra schminckruimte nabij de scène

 Site den amb8

 1. denAmb8 werd ingericht als pop-up corona café. Er werd geïnvesteerd in de aankoop van stoelen, tafels, licht en geluid om de doorstart van het verenigingsleven te faciliteren.

Na de ver-LED-ding van het licht in de sporthal zet het AGB verder in op maatregelen met een ecologische/klimaatvriendelijke aanpak. Zo werd – zie hierboven – een deel van het klassieke theaterlicht vervangen door LED-licht en werd het regenwater van het dak van de sporthal afgekoppeld. We beschikken nu over een buffercapaciteit van 60.000 liter regenwater. Dit regenwater wordt hergebruikt voor de spoeling van de toiletten in de sporthal en – tijdens het zomerseizoen – het besproeien van de tennisterreinen.