In Zottegemse ontmoetingscentra mogen weer alle activiteiten

In een vroeger NUUS-artikel (zie via deze link) kon u lezen dat het Zottegemse college van burgemeester en schepenen zowat anderhalve maand geleden, ingevolge de coronaversoepelingen die toen van hogerhand werden toegestaan, besloot om in de stedelijke ontmoetingscentra opnieuw een aantal activiteiten toe te laten zoals kaartingen, crea-lessen, vergaderingen enz. Nu is door het stadsbestuur beslist om de OC’s voortaan weer open te stellen voor alle activiteiten, weliswaar onder de volgende voorwaarden (horeca-regels).

In de zaal moeten de tafels zodanig opgesteld staan dat er minstens 1,5 meter afstand tussen de tafelgezelschappen is. Aan een tafel mogen maximum acht personen aanzitten, behalve indien iedereen tot hetzelfde huishouden behoort en kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen. Er moet een mondmasker gedragen worden, uitgezonderd terwijl men aan tafel zit. Voor het personeel is er altijd mondmaskerplicht. Maaltijden en dranken moeten zittend geconsumeerd worden. Buffetten zijn toegelaten. Het geluidsniveau mag 80 decibel niet overschrijden en de activiteit moet ten laatste om 1 uur ’s nachts beëindigd zijn. Bij eetfestijnen en banketten is de traiteur verantwoordelijk voor het naleven van de coronaregels. Bij andere activiteiten moet hiervoor vanuit de organiserende vereniging een verantwoordelijke aangesteld worden.