Soroptimist Zottegem: 2.000 euro voor Waalse slachtoffers watersnood

Al meer dan dertig jaar steunt Soroptimist Zottegem / Zuid-Oost-Vlaanderen met zijn veertig leden diverse sociale projecten in binnen- en buitenland. Zo werd ook, toen de omvang van de ravage duidelijk werd na de watersnood die onlangs Wallonië trof, door deze damesserviceclub via haar openbare Facebookpagina een fundraisingcampagne opgestart.

“Tot nu toe bracht deze actie reeds 2.000 euro op en hierbij wil ik iedereen voor deze blijk van solidariteit van harte bedanken,” zegt voorzitster Astrid Campens. “De helft hiervan schenkt Soroptimist Zottegem aan de werkgroep die werd opgericht door Soroptimist België en die deze som zal gebruiken om, samen met de donaties van alle andere 57 Clubs Soroptimist in België, een groot hulpproject te steunen. Daarnaast werd ook besloten gevolg te geven aan de oproep van Sandy Collewet en familie die hun schouders willen zetten onder de heropbouw van een buurtschool in Ensival (Verviers) voor leerlingen waarvan een grote meerderheid ook al met een moeilijke thuissituatie geconfronteerd wordt. Aan deze hulpactie heeft Soroptimist Zottegem ook 1.000 euro geschonken,” aldus Astrid Campens.

Wie ook een steentje wil bijdragen aan dit initiatief van deze Zottegemse serviceclub, kan nog altijd steunen via het rekeningnummer BE 83 0682 1012 9915 van Soroptimist Zottegem / Zuid-Oost-Vlaanderen.

X