Wandelclub CSC LIERDE vzw annuleert haar midweektocht.

De traditionele midweektocht die voorzien was voor woensdag 8 september 2021 gaat niet door.

Daar het door de nog geldende corona-maatregelen voor CSC LIERDE vzw toch nog iets te veel problemen zou geven om veilig een traditionele wandeltocht te organiseren werd er na wijs beraad beslist om de voorziene midweektocht van volgende week te annuleren.

Dit werd geruime tijd geleden al kenbaar gemaakt via de geijkte kanalen van Wandelsport Vlaanderen doch blijkbaar bereikte de boodschap nog steeds niet alle geïnteresseerden.  Daar de telefoon op het clubsecretariaat in verband met deze wandeltocht de laatste dagen roodgloeiend staat wil de secretaris in laatste instantie via onze digitale krant  en diverse sociale media toch nog zoveel mogelijk wandelaars bereiken.

Als alternatief voor deze geannuleerde tocht worden er echter tot het eind van de maand drie bewegwijzerde parcours aangeboden. Alle drie vertrekken ze aan de bibliotheek van Sint Martens Lierde, Kartuizerstraat 4,  waar men de plannetjes en QR codes kan vinden aan de glazen inkomdeur. Parkeren kan recht tegenover de bib op de parking van WZC Kartuizerhof.

Parcours 1 is 6 km en is een parcours dat volledig geschikt is voor kinderwagens en rolstoelen.

Parcours 2 is 7 km en loopt over Sint Martens Lierde en een stukje Deftinge.

Parcours 3 is 10 km en loopt over het grondgebied Sint Martens Lierde richting  Kloosterbos.

Algemene info is te bekomen op het clubsecretariaat:

CSC Lierde v.z.w./Club voor Sport en Cultuur

Hoogstraat 163, 9572 Lierde.

Tel. 0495/31 00 59    csc-lierde@wastyn.be