Bewoners Bruinendries Strijpen voelen zich bedrogen en dienen massaal bezwaarschriften in

Een bouwaanvraag voor een perceel aan de overkant van hun straat zorgt voor frustratie en ongerustheid bij de bewoners van de Bruinendries in Strijpen.

De Bruinendries is een relatief nieuwe zijstraat van de Sint-Andriessteenweg. De straat werd aangelegd door de bouwpromotor die er ook de nieuwe woningen bouwde. Gevraagd naar een reactie spreekt hij het tegen, maar volgens de buurtbewoners zou hij toen al op de hoogte zijn geweest van de komst van woningen aan de overkant van de straat. “Het is de wet die dat toelaat. Ik kan dat niet tegenhouden”, zegt hij. Nog volgens de buurtbewoners zou hij de komst van de nieuwbouw – 2 keer 4 huizen – wel kunnen tegenhouden hebben.

“De verkaveling waarvoor een vergunning zal gevraagd worden aan het stadsbestuur zal naast een toegenomen verkeersonveilige situatie voor enorme overlast zorgen op zowel de Bruinendries als de Sint-Andriessteenweg”, klinkt het bij de buurtbewoners. “De plannen getuigen van een doorgedreven zin naar winstbejag zonder zich af te vragen wat dit met levenskwaliteit van de omwonenden zal doen. Bovendien zal deze ingreep een stuk groen weghalen waardoor men ernstig ingrijpt op het ecologische evenwicht. De groene long die zich tussen Bruinendries en Ledeberg situeert staat ten gunste van niet alleen de omwonenden maar alle bewoners van de stad. Bovendien zal een nieuwe verkaveling de bodemstructuur opnieuw beschadigen met niet in te calculeren gevolgen op lange termijn.”

“Het bodemrapport gaf al aanleiding om door de bouwpromotor uitzonderingen op de normale bepalingen te vragen. De omwonenden vrezen dus ook dat nav de klimaatverandering en recente gebeurtenissen zij getroffen zullen worden door schade ten gevolge een onherstelbare ingreep op de huidige situatie. Maar deze inplanting heeft ook gevolgen voor elke bewoner van de stad. Na realisatie van deze verkaveling zal de bouwpromotor de verharding kosteloos overdragen aan de stad. Een mooi gebaar van een bouwpromotor die hiermee ook gratis en levenslang de kost van het onderhoud ook overdraagt aan de stad en hiermee dus de belastingbetaler van onze gemeente treft. Heel wat omwonenden hebben een bezwaar ingediend om het stadsbestuur duidelijk te maken dat een verkaveling in deze zone een onverantwoorde overlast met enkel negatieve elementen zal veroorzaken.”

X