Participatietraject mobiliteitsplan Zottegem: tweede workshop op 27 september

Op maandagavond 27 september kan je in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers van 19.30 tot 21.30 uur deelnemen aan de tweede workshop van het participatietraject van het Zottegemse mobiliteitsplan.

In 2020 ging Stad Zottegem van start met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. In de eerste fase werd de huidige situatie in Zottegem geïnventariseerd. Er werden doelstellingen en onderzoeksvragen geformuleerd, samen met belanghebbende actoren. Momenteel bevindt de opmaak van het mobiliteitsplan zich in de tweede fase, waar ook een participatietraject met de burger aan gekoppeld is. In december 2020 vond de eerste workshop plaats waarin gepolst werd naar de kansen en knelpunten. Een van de grootste knelpunten die hierbij naar voren kwam, is de verkeerscirculatie.

Dit thema wordt nu verder uitgewerkt tijdens de tweede workshop.

“Nu de coronamaatregelen het terug toelaten, kunnen we deze sessie fysiek laten plaatsvinden. Het wordt een interactieve workshop. De Zottegemnaar zelf kan in kleine groepjes aan de slag gaan om oplossingen, voorstellen en ideeën naar voor te brengen omtrent de verkeerscirculatie in het centrum, aan de hand van een aantal mogelijke scenario’s,” vertelt schepen van Mobiliteit Evert De Smet (N-VA). “De workshop vindt plaats op maandagavond 27 september van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Feestzaal van de Bevegemse Vijvers. Deze is voor iedereen toegankelijk mits inschrijving via het registratieformulier op www.zottegem.be/mobiliteitsplan. Inschrijven kan tot en met 22 september 2021.”

X