Het Vierstemmig Gemengd Sint-Pieterskoraal Merelbeke & De Verenigde Koren vieren feest !

2021 : 30 jaar bestaan
Ere
senator en Burgemeester van Middelkerke J̇ean Marie Dedecker zette 15 Belgische koren in de bloemetjes !
De Westvlaamse Gouverneur Carl Decaluwé,
de Vlaams-Brabantse Gouverneur Jan Spooren, en de Oost
Vlaamse Gouverneur Carina Van Cauter,
alsook de Minister voor Cultuur van Oost-België,
feliciteerden De Verenigde Koren en dankten

hun stichter-voorzitter-dirigent Léon-Bernard Giot  

’Samen komen’ en ’samen zingen’ is zopas weer een beetje aan de orde, uit de corona-ban, maar dat is geen belemmering voor het vieren van een heus jubileum van 30 jaar bestaan.

De Verenigde Koren© werden gesticht door Léon-Bernard Giot, in januari 1991, toen hem door vrienden van het Paleis werd gevraagd om een 150-koppig koor samen te stellen met 150 ervaren koorzangers voor het slotconcert van de toen geplande Koningsfeesten 60 / 40 ter ere van Koning Boudewijn.
Het slotconcert was gepland op de avond van 21 juli 1991 en het koor zou begeleid worden door het symfonisch orkest van de RTBF. Bedoeling was een communautair evenwicht te creëren met Vlaamse koren en een Waals orkest, wat uiteindelijk, door de teloorgang van dit orkest, een ander verhaal werd, aangezien het symfonisch orkest van de BRT de taak overnam onder leiding van Fernand Terby, die vlak vóór het optreden ook uitviel en vervangen diende te worden door orkestleider Sylveer Van den Broek.
Léon-Bernard Giot, musicus en dirigent van verschillende koren en orkesten, kreeg de delicate opdracht om 150 ervaren koorzangers bijeen te zoeken in meerdere provincies van het land voor een zo goed mogelijke vertegenwoordiging uit alle hoeken van de natie en dit voor een optreden midden in de zomervakantie wanneer de meesten op reis trekken.
Het was een hele opdracht en een titanenwerk van lange adem, maar het is toch gelukt, mede door de spontane en kosteloze medewerking van een vijftal tenoren en sopranen van het operahuis De Munt, die absoluut hun beste beentje wilden voorzetten voor de Koning der Belgen…
Het belang van dit optreden wordt nog duidelijker wanneer we de andere artiesten voor ditzelfde concert bekijken : zanger Will Tura, wereldvedette harmonica-speler Toots Thielemans, zangeres Viktor Laszlo, wereldberoemde opera-zanger Marc Claesen, enkele muzikale jongeren…
De voorbereidende repetities, de drie algemene repetities o.l.v. Ludo Claesen van het Hasselts kathedraalkoor, en het uiteindelijke meer dan succesvolle eindresultaat met het Hallelujah uit Messiah van Haendel, het Slavenkoor uit Nabuco van Verdi, en het Gloria all’Egitte uit Aïda van Verdi, hebben Léon-Bernard Giot gestimuleerd om nadien verder te gaan op de ingeslagen weg…
De Verenigde Koren© waren geboren, weliswaar steeds met wisselende bezettingen, wisselende zangers en zangeressen, steeds met wisselende koren, maar ook met enkele vaste medewerkers die er van in het begin bij waren !
Om al die 15 koren die door deze 30 jaren hebben meegewerkt speciaal te bedanken werd een heuse artistieke oorkonde opgesteld, gekoppeld aan een uittreksel uit de notulen van de algemene ledenvergadering, beiden op niet namaakbaar aandelenpapier, ondertekend door de stichter-voorzitter-dirigent Léon-Bernard Giot én door Jean-Marie Dedecker, ere-senator en
Burgemeester van Middelkerke,
alwaar de zetel van de vereniging vandaag is gevestigd. Niet minder dan 3 Gouverneurs : de heer Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé, mevrouw de Gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter en de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant voegden daar nu eigen felicitaties en woorden van dank aan toe !
Het Vierstemmig Gemengd Sint-Pieterskoraal van Merelbeke is de op 1 na jongste spruit binnen De Verenigde Koren maar deelt reeds mee in de dankwoorden en oorkonden , na 5 jaar samenwerking ! ! !

Het oudste lid is bijna 94 jaar jong en
het jongste lid is bijna 12 jaar oud
! ! !

De Verenigde Koren© zijn zeer actief geweest tijdens de İnternationale Opera-Artiestenmissen in de Gentse Sint-Michielskerk, en kregen vanuit de organisatie V.L.K., De Vrienden van de Lyrische Kunst vzw, de oudste opera-vereniging van het land, ook reeds schriftelijke felicitaties binnen. Deze opera-artiestenmis bood verschillende kleinere koren de mogelijkheid om naast het klassieke religieuze repertoire eveneens operawerken en filmmuziek in te studeren !
Een hele waaier aan andere muziek, door velen zeer geapprecieerd !
Het laatste optreden was het heus Kerstconcert eind 2019 te Zomergem !
De minutenlange staande ovaties stapelden zich op en het koor verheugt zich meer dan ooit om heden opnieuw te kunnen repeteren, wat ook de kans biedt aan nieuwe leden om aan te sluiten : hetzij als individu, hetzij als koor, hetzij als steunend lid … want koken kost hoe langer hoe meer geld … vooral nu de provinciale geldkraan werd dichtgedraaid, ook voor de geklasseerde koren. ( zie bijlage )
De Verenigde Koren© traden op in heel het land, van Nieuwpoort en Middelkerke, via alle provincies, tot in Tongeren en Beauraing, Gent, Aalst, Merelbeke en Zomergem en heden roept ook het buitenland : de eerste contacten werden gelegd met concert-organistoren uit Bayreuth ( Duitsland tegen de Tsjechische grens ).
De Verenigde Koren© vieren naast het dertigjarig jubileum van hun vereniging eveneens het 50-jarig jubileum van V.L.K. als vzw, alsook het gouden jubileum van hun voorzitter : musicus Léon-Bernard Giot, die dit jaar 50 jaar actief is als koorleider, dirigent, voorzitter van 12 culturele verenigingen, voorzanger-orgelist in 17 parochies in 4 bisdommen tussen Brussel en de kust, bariton-solist, zangpedagoog, en stichter van een eigen zangschool. Daarnaast is hij hoofdredacteur van V.L.K. – magazine en schrijft regelmatig artikels voor de Brusselse muziekfederatie.
Wie De Verenigde Koren© wenst te boeken voor een optreden of te steunen op de éne of de andere manier is steeds welkom op nr 0476 431 990. Ook nieuwe leden of koren die willen aansluiten kunnen via dit nummer contact nemen.

Het aangesloten Sint-Pieterskoraal Merelbeke, dat ook dezelfde dirigent heeft, aanvaardt permanent nieuwe leden : repetities gaan door in de refter van het Paus Johannescollege , Baron Arthur Verhagenlaan 8 te 9820 Merelbeke
op maandagavond van 19:45 h tot 21:45 h.

X