©RV - De middeleeuwse burcht lag vroeger langs de grens tussen Vlaanderen en Brabant.

Openbaar onderzoek georganiseerd van 29 oktober tot en met 27 november voor bescherming middeleeuwse burcht

Op de rechteroever van de Dender, achter wat tegenwoordig Paul De Montplein en Leo Moeremansplein heet, stond eertijds de Middeleeuwse Burcht van Ninove. Op 22 september 2021 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming als archeologische site. Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 29 oktober tot en met 27 november.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 29 oktober tot en met 27 november. Het voorlopige beschermingsdossier ligt ter inzage bij de dienst cultuur in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6 te 9400 Ninove. (Openingsuren: maandag, dinsdag en woensdag van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur, donderdag van 9 uur tot 12 uur en van 16 uur tot 19.45 uur, vrijdag van 9 uur tot 12 uur.) Belanghebbenden kunnen opmerkingen of bezwaren formuleren bij de dienst cultuur, Oudstrijdersplein 6 te 9400 Ninove of via cultuur@ninove.be.

Hoorzitting op 17 november

Tijdens een hoorzitting op woensdag 17 november om 20 uur in het oud stadhuis geeft het agentschap Onroerend Erfgoed toelichting bij het beschermingsdossier en de juridische gevolgen.

Alle informatie is ook te vinden op https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.