Ontvlucht Zwalmse meerderheid haar verantwoordelijkheid?

Open VLD schiet met scherp op meerderheid

De woorden die Open VLD gebruikt om hun ongenoegen te uiten zijn niet min.

Wantrouwen, misbruik van macht en ….een sociaal vergiet. Dit blijken volgens Open VLD bij monde van Guido De Temmerman meer dan ooit het resultaat te zijn van een meerderheid die louter uit rancune een haatcoalitie op de been bracht, drie jaar geleden.

Open VLD Zwalm

“Waar zijn we nu” vraagt hij zich zich af, exact drie jaar later? De kroonprins waant zich koning, hoewel deze noch levend, noch postuum de morele kroon van de Zwalmse macht overdroeg (sic).

Maar waar gaat het eigenlijk over vraag ik mij af.

Op de gemeenteraad van 28 oktober 2021 haalde de Zwalmse meerderheid totaal onverwacht het dagordepunt ‘vorming woonmaatschappij Ardennen’ van de agenda. Deadlines zijn er om te respecteren want op 31 oktober verwachtte Vlaams minister van wonen Matthias Diependaele (N-VA) een advies over afbakening van deze woonmaatschappij.

Deze overweging bleek voor de Zwalmse versplinterde (althans volgens De Temmerman) meerderheid een bijzonder moeilijke opdracht te zijn. “Afspraken blijken loutere woorden, een woord blijkt niet langer houdbaar” dixit De Temmerman.

Probeerde de bevoegde schepen- uit eigenbelang vraagt Guido de Temmerman zich af- een bestuursmandaat te verzilveren? Bij gebrek aan overtuigingskracht binnen zijn eigen meerderheid, probeerde hij alsnog enkele dagen voor de gemeenteraard de oppositie met leugenachtige motieven te overtuigen, aldus een geagiteerde woordvoerder van Open VLD.

Open VLD Zwalm stelt vast dat meerdere leden van de coalitie dit punt liever zagen verdwijnen. Beter nog, de te nemen beslissing wordt nu naar de bevoegde minister doorgeschoven. Dit, louter en alleen om voornoemde” haatcoalitie” schandelijk op de been te houden. De concrete motivering tot het schrappen van dit punt werd de Zwalmse bevolking en de oppositie ontnomen. Net als de financiële zekerheden, de toegekende subsidies en erkenning voor verschillende Zwalmse actoren komen hierdoor in het gedrang.

“Is de paraplu groot genoeg om die meerderheid de komende drie jaar van politieke schandalen droog te houden” fulmineert De Temmerman tenslotte.

Met zo’n beschuldigingen is het natuurlijk moeilijk slapen gaan voor de Zwalmse meerderheid. Tenminste als de uitleg van de oppositie enigszins klopt uiteraard.

Voor alle duidelijkheid nog eventjes terug naar de coalitievorming drie jaar geleden. Open VLD had -blijkbaar- een afspraak om de vorige coalitie verder te zetten. Maar ze liet het wel na om eerst te voorzien in de nodige handtekeningen van de betrokken partijen en trok ten dans zonder dat getekend document in hun bezit te hebben. De andere partijen werden op die manier natuurlijk naar elkaar toe getrokken en vormden uiteindelijk de nieuwe coalitie. Of dat dan een “haatcoalitie” is zoals De Temmerman beweert, weet ik niet direct, zeker is dat Open VLD het spel niet slim gespeeld heeft en misschien eerder naar zichzelf moet kijken eerder dan naar de anderen.

Bruno Tuybens wenste uiteraard te reageren op dergelijke zware woorden en gaf me volgende uitleg in enigszins rustiger bewoording:

VoorZwalm-lijsttrekker Bruno Tuybens

 

Vanaf 2023 zal er per gemeente maar één overkoepelende sociale woonmaatschappij mogen bestaan, waarbij de activiteiten van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociaal verhuurkantoren worden bijeengebracht. Zo wordt het sociaal woonbeleid meer gestroomlijnd en hoeven de geïnteresseerden niet op diverse wachtlijsten te staan. Eerst dient daartoe een werkingsgebied afgebakend te worden, waarbij elke gemeente advies kan geven aan de Vlaamse regering.

De meerderheid binnen de gemeenteraad heeft gisteren unaniem (niet “meerdere leden van de coalitie”) geoordeeld om inzake de afbakening van het werkingsgebied van de te vormen sociale woonmaatschappij niet tot beslissing over te gaan, omdat er finaal geen zekerheid kon geboden worden dat we als gemeentebestuur de enige juiste beslissing konden nemen. Het is een dossier geweest van diverse maanden drukuitoefening op allerlei manieren, een gebrek aan transparantie over essentiële aspecten, enz…

De afgelopen drie jaar hebben we in Zwalm, naast de coronasteunmaatregelen, o.m. een structurele 10% verhoging aan steun toegekend voor de meest kwetsbaren, er is bredere steun inzake participatie en sociale activering, sterkere inzet op job-begeleiding, de verhoging van de gemeentelijke mantelzorgpremie, en de steun aan lokale sociale organisaties. De vele verwezenlijkingen op het sociale beleid van de afgelopen drie jaar staan in schril contrast met wat de zes jaar voordien verhoogd en vernieuwd werd.

Gelukkig heeft de Zwalmse kiezer dat wel tijdig ingezien, aldus Bruno Tuybens.

Dan is het toch enigszins vreemd dat de huidige oppositie ons de les probeert te spellen inzake het opnemen van sociale verantwoordelijkheid.