©Sophie Richez - Appelterse verenigingen zetten hun schouders onder AUPELTÈRN BOEZJEERT

Appelterse verenigingen slaan de handen in elkaar en organiseren een dorpsfeest

"AUPELTÈRN BOEZJEERT is geboren"

Het event is een samenwerking tussen alle socio culturele verenigingen van Appelterre ; vzw ’t chiropaksken, Kwb, Ferm, Chiro, toneelbond, Samana, fanfare en gezinsbond.

“Juist voor corona kregen we de kans van dienst cultuur om De Donderdagen te organiseren met onze vereniging . ik heb toen enkele andere verenigingen gecontacteerd om er een gezamenlijk project van te maken. We mogen wel zeggen dat het een groot succes was . Ons kerkplein stond vol met meer dan 800 personen voor de Donderdagen.

Deze samenwerking was goed verlopen en het idee was om nu in het najaar nog iets te doen dit jaar met onze vrijwilligers voor onze leden en ons dorp .

We zijn gestart met het idee van een Creamarkt dat is uitgegroeid tot een dorpsfeest met muzikale omkadering van ons koor, onze fanfare en sketches van onze toneelbond . in de kerk gaat de fotoclub van Appelterre een tentoonstelling geven in samenwerking met beelden van kunstenaar Den Board.” vertelde Koen Bevernage

Praktische informatie 

Wanneer: Zaterdag 6 november 2021 om 17 uur
Waar: Kerkplein Appelterre
Prijs: Gratis