Marcel Claeys benoemd tot Erevoorzitter van NSB Merelbeke

Marcel werd in 1972 aangesteld als voorzitter van de Nationale Strijdersbond van België afd. Merelbeke. Een functie die hij steeds met hart en ziel heeft vervuld, zijn inzeten enthousiasme kende geen grenzen. Tijdens zijn lange staat van dienst ontving hij hiervoor talloze eretekens en werd hij alom geprezen. In 2015 ontving Marcel de hoogste onderscheiding van het hoofdbestuur van NSB Nationaal namelijk de “Eremedaille NSB met gouden palm”.

Na 49 jaar aan het roer te hebben gestaan en de leeftijd bereikt te hebben van 96 jaar, acht Marcel de tijd rijp om de fakkel door te geven aan de volgende generatie. De eerste beslissing genomen door het nieuwe bestuur, nu onder leiding van dhr Ketels Erwin, bijgestaan door de secretaris dhr Schoenmaekers Peter en bestuurslid dhr Van Elsuwé Raf bestond eruit Marcel te benoemen tot Erevoorzitter. Dit als dank en erkentelijkheid voor de lange staat van dienst en inzet voor onze vereniging. Naar aanleiding van deze gebeurtenis bracht het nieuwe bestuur, geflankeerd door de Merelbeekse Vaderlandslievende vaandels passend hulde aan de erevoorzitter.