© Sophie Richez

Politie, brandweer en ziekenhuizen Vlaamse Ardennen slaan de handen in elkaar

Het interdisciplinair samenwerkingsprotocol (2009) tussen de verschillende hulpdiensten in de regio werd onlangs herbekrachtigd in de Wattenfabriek in Herzele. Stelselmatig werd deze samenwerking uitgebreid en ondertussen gaat het om tien organisaties die zich met elkaar hebben verbond: de Brandweerzone Vlaamse Ardennen, de Politiezones van Brakel, Ronse, Vlaamse Ardennen, Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem, het AZ Glorieux Ronse, het AZ Sint-Elisabeth Zottegem en AZ Oudenaarde. Op 10 november 2021 werd deze samenwerking in De Wattenfabriek te Herzele herbekrachtigd.

“De tien organisaties verbinden zich hiertoe nóg nauwer te gaan samenwerken. Veiligere en efficiënte Het samenwerkingsverband tussen de hulpdiensten uit de regio heeft tot doel een veiligere en meer efficiënte tussenkomst te kunnen bieden over de verschillende disciplines heen”, aldus Luitenant Jonathan Jouret van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen. “Op die manier beoogt men interventies op een kwaliteitsvolle manier te kunnen afhandelen, met kennis van eenieders werkwijzen en aandachtspunten. Maar de samenwerking gaat nog breder dan interventies op zich. Zo willen de hulpdiensten actief van elkaar leren en echte partnerschappen ontwikkelen, om steeds de meest adequate hulp te kunnen bieden wanneer het ertoe doet. Dit gebeurde reeds door procedures voor ongevallen en brand op elkaar af te stemmen, en ploegen van de verschillende disciplines met elkaar te laten oefenen. Ook werden reeds verschillende onderlinge afspraken gemaakt, zoals voor bijzondere situaties bij collocatie, verdwijningen en interventies met agressie.”

 

Fakkel vol vuur

Tijdens deze herbekrachtiging gaf de brandweer de fakkel van het voorzitterschap door aan de politie.

“Bij de opstart van deze samenwerking hebben we hem samen aangestoken, en nu geef ik in alle vertrouwen de fakkel vol vuur terug door aan de politie, aan Korpschef Jan De Sutter van de Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem”, aldus Majoor Peter De Vijlder, zonecommandant Brandweer Vlaamse Ardennen.

De komende twee jaar zal de politie erop toezien dat de samenwerking tussen de verschillende disciplines verder wordt uitgebouwd.

“Ons doel is om met behulp van praktische initiatieven elkaar, de disciplines onderling, nog beter te leren kennen om als gevolg daarvan beter samen te werken. Dit vanuit een politionele insteek zoals bijvoorbeeld het spoorbewust optreden bij verschillende interventies”, aldus Korpschef Jan De Sutter van Politiezone Zottegem/Herzele/Sint Lievens-Houtem.

Respect voor alle disciplines

Ook de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, ondertekende de herbekrachtiging van dit samenwerkingsprotocol. Daarmee is ze de derde provinciegouverneur die de schouders onder deze samenwerking zet. “De noodplanning in verband met de Brexit, de Federale fase in het kader van de coronapandemie, het opzetten van vaccinatiecentra, enzovoort hebben me in mijn eerste jaar als gouverneur de kracht van inter- en multidisciplinair samenwerken getoond. Ik ben zeer blij te mogen ervaren dat deze manier van denken er in onze provincie zit ingebakken. Iedereen heeft het afgelopen jaar zijn beste beentje voorgezet en dat heeft van iedereen een grote inspanning gevraagd. Mijn respect is dan ook enorm groot voor alle disciplines. Een samenwerking als deze kan ik alleen maar toejuichen want hoe beter je elkaar kent hoe vlotter de samenwerking zal lopen. Het is een eer mijn handtekening onder dit samenwerkingsprotocol te plaatsen,” benadrukt Carina Van Cauter, Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.