Ninoofse handelaars krijgen een ondersteuningspremie

Heel wat Ninoofse handelaars vroegen en ontvangen een ondersteuningspremie van de stad. Uit een antwoord op een schriftelijke vraag die Stijn Vander Elst stelde aan het College van Burgemeester en Schepenen blijkt dat er veel gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot aanvraag van een ondersteuningspremie voor Ninoofse handelaars die een jaar geleden naar aanleiding van de tweede coronagolf hun zaak moesten sluiten.

Het voorstel “Relanceplan Lokale Economie 2021+” van Schepen van Economie, Alain Triest, werd op 28 juni 2021 op de gemeenteraad goedgekeurd en één van de maatregelen daarin maakte het mogelijk voor handelaars en ondernemers in Ninove om tot 15 september 2021 een ondersteuningspremie aan te vragen. Het betreft een premiebedrag dat rekening houdt met de duurtijd van de verplichte sluiting. Er werden in totaal 320 aanvragen ingediend, waarvan 262 ontvankelijk verklaarde. Alle aanvragen werden inmiddels behandeld. De uitbetaling gebeurt/gebeurde aan de hand van lijsten die werden goedgekeurd op het CBS. De op 30 augustus 2021 goedgekeurde lijst, deel I aanvragen Ninoofse ondersteuningspremie, werd reeds uitbetaald. De op 11 oktober 2021 goedgekeurde lijst, deel II aanvragen Ninoofse ondersteuningspremie, is in verwerking bij de dienst Financiën.

Van de voorziene 500.000 euro voor deze maatregel werd aldus maar liefst 411.600 euro toegewezen. Over de besteding van het restbedrag van 88.400 euro dient het CBS nog een beslissing te nemen. · 58 aanvragen werden dus niet weerhouden en in het antwoord worden daarvoor volgende redenen opgelijst.

De onderneming was niet verplicht gesloten volgens de bepalingen van de ministeriële besluiten van 18 oktober 2020 en volgende houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken – de onderneming bevond zich in niet-actieve toestand in de Kruispuntbank van Ondernemingen – de onderneming had geen actieve fysieke vestigingseenheid op het grondgebied van Ninove – de aanvraag werd meermaals ingediend voor dezelfde onderneming. – de premie werd aangevraagd voor verschillende ondernemingen op eenzelfde locatie – de onderneming en vestigingseenheid was niet geregistreerd in de KBO voor de verplichte sluiting volgens de bepalingen van de ministeriële besluiten van 18 oktober 2020 en volgende houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Stijn Vander Elst, fractieleider Open VLD Ninove: “Onze fractie was grote voorstander van de ondersteuningspremie en we zijn blij dat enkele honderden zelfstandigen er nu hebben gebruik van gemaakt. Het overgrote deel ontvangt zelfs een premie van 1.200 of 2.400 euro. Dat zijn toch al bedragen die een verschil kunnen maken. Ook in totaliteit gaat het om een substantieel bedrag als je beseft dat dit uitsluitend door de lokale overheid wordt gefinancierd. Maar als je ziet dat we nog altijd niet verlost zijn van de covid-ellende, dan denk ik dat die inspanning voor onze lokale economie wel gerechtvaardigd is.”