Artsen niet akkoord met de nieuwe Covid teststrategie

Heel wat patiënten kregen een bericht van hun huisdokter dat ze het niet eens  zijn met de nieuwe teststrategie.

In de brief lezen we het volgende:

“Zoals u reeds heeft vernomen in het nieuws, verandert de COVID teststrategie opnieuw. Zoals u
vermoedelijk ook heeft vernomen gaan ‘de huisartsen’ hier niet mee akkoord. Die ‘de huisartsen’ zijn
ook wij.
De regering stelt voor dat gevaccineerde mensen zich na een hoog risicocontact éénmalig laten
testen op dag 1 (of zo snel mogelijk). Wij gaan hier NIET mee akkoord om 2 redenen:
1. De belangrijkste reden hiervoor is niet, zoals de minister laat uitschijnen, omdat we het niet
meer aankunnen. Begrijp ons niet verkeerd, we zijn op dit moment overbevraagd en dus
absoluut voorstander om slechts éénmaal te testen, maar niet op dag 1. De belangrijkste
reden hiervoor is het concept incubatietijd! Wanneer je in contact komt met een besmet
persoon en het virus dringt binnen in je lichaam heeft dit meestal enkele dagen nodig om
ook bij jou ziekte te veroorzaken en dus positief te testen. Als je dus kort na je contact met
een besmet persoon test, is de kans dus zeer groot dat je test negatief is. Een test op dag 5 is
daarom een veel beter alternatief. Op dit moment zal je al een groot deel van de
besmettingen opsporen.
Helaas impliceert dit dat iemand die een hoog-risicocontact heeft, gezien de huidige
viruscirculatie, best tot zijn (hopelijk) negatieve test in quarantaine blijft en zo mogelijk van
thuis uit werkt. We zijn er ons van bewust dat dit niet evident is en voor iedereen gevolgen
heeft. We hadden het ook graag anders gezien, maar de realiteit haalt ons helaas razend snel
in.
2. De meerderheid van de mensen die zich op dag 1 laat testen zal negatief zijn. Dit geeft een
vals gevoel van veiligheid. Zonder het te weten kunnen deze mensen enkele dagen later hun
omgeving besmetten. Dat heet dweilen met de kraan open en daarvoor staat de kraan
momenteel veel te ver open gedraaid.
Dit betekent concreet dat wanneer u onze praktijk contacteert voor een test, wij de strategie van
onze huisartsenvereniging Domus Medica zullen volgen en niet deze van de regering. Wanneer u hier
niet mee akkoord gaat, wat uw recht is, verwijzen wij u graag naar de bestaande websites of
contacttracing voor een testcode, afspraak en de nodige attesten. Wij willen u graag helpen, maar
doen het liever op een doordachte en wetenschappelijk onderbouwde manier.”

 

X