rr

Vandaag grootschalige politiecontrole met bijzondere aandacht voor druggebruik in het verkeer

Op vrijdag 10 december vindt de 25e editie plaats van de Verkeersveilige Nacht in Oost Vlaanderen. Op een honderdtal locaties zullen een 200-tal politieagenten controleren op  snelheid, alcohol en drugsgebruik. Met het initiatief wil de gouverneur, samen met de  federale en lokale politie de jaarlijkse BOB-campagne onder de aandacht brengen. Er is  deze editie ook bijzondere aandacht voor drugsgebruik in het verkeer, al dan niet in  combinatie met alcohol. 

Laat alcohol en drugs links liggen 

“Het aantal drugsinbreuken in het verkeer stijgt. Doorheen de jaren is er een sterke  maatschappelijke bewustwording gegroeid omtrent de gevaren van alcohol in het  verkeer. Het is belangrijk dat deze bewustwording ook rond drugs versterkt wordt.  Studies tonen aan dat het gebruik van drugs het risico op een letsel- of dodelijk ongeval  tot 30 maal verhoogt. De combinatie van drugs en alcohol verhoogt dat risico zelfs tot  200 maal.  Naast sensibilisering is controle belangrijk. De gepercipieerde pakkans is een belangrijke  factor in het gebruik van alcohol en/of drugs achter het stuur. Uit cijfers van VIAS blijkt dat de gepercipieerde pakkans voor drugs een stuk lager ligt dan voor alcohol. 14%  vs 22% in 2018. Dat is al een stap vooruit tegenover 2015 toen het nog respectievelijk  4% en 11% bedroeg. Uit diezelfde cijfers blijkt ook dat 24,1% van de Belgische  deelnemers effectief gecontroleerd werd op alcohol in het jaar voordien, maar slechts 4,1% van de deelnemers onderging een drugscontrole. Met andere woorden: de  objectieve en gepercipieerde pakkans liggen voor alcohol erg dicht bij elkaar, voor drugs  is het verschil groot: 14% denkt dat het risico groot is om gecontroleerd te worden, maar  slechts 4,1% werd effectief gecontroleerd. Het aantal effectieve controles moet dus  omhoog. Politiezones kunnen gebruik maken van speekseltesten en -collectoren om te  testen op drugsgebruik. Dit maakt de controle een stuk eenvoudiger dan in het verleden .”

X