De restauratiepremie voor de kerkhofmuur in St. Denijs Boekel is goedgekeurd!

Subsidiedossier herstel kerkhofmuur Sint-Denijs-Boekel goedgekeurd

Minister Matthias Diependaele  bevoegd voor erfgoed heeft het subsidiedossier goedgekeurd. Hierdoor komen middelen vrij om de beschermde kerkhofmuur aan de kerk van Sint-Denijs-Boekel, deelgemeente Zwalm, te herstellen.

De gemeente Zwalm mag de werken starten en krijgt hiervoor tot 80% van de kostprijs gesubsidieerd. De gemeente Zwalm neemt de overige 20% voor haar rekening.

Het dossier voor het herstel van de kerkhofmuur en trappen is jaren geleden onder impuls van de huidige burgemeester Eric De Vriendt en voormalig schepen Baudewijn Ghijs opgestart.

Het dossier kende een lange weg en telkens werd er wel een principiële goedkeuring gegeven, maar de effectieve middelen bleven uit. De pot was meermaals opgebruikt voor andere (dringendere?) projecten.