Merelbeke:Camera’s in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil

De gemeenteraad keurde op 23 november het cameraproject goed waardoor afvalintercommunale IVM binnenkort camera’s kan inzetten om sluikstorters te betrappen.

“De camera’s zullen ingezet worden op diverse locaties op het grondgebied van de gemeente met als doel het sluikstorten en achterlaten van zwerfvuil te ontraden.”, zegt Tim De Keukelaere, schepen van afvalverwerking. “Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete.”

De sluikstortcamera’s maken deel uit van het afvalbeleid van het lokaal bestuur Merelbeke waarbij gestreefd wordt naar een propere, leefbare en aantrekkelijke gemeente.

Naast het cameraproject zal ook verder ingezet worden op het organiseren van jaarlijkse opruimacties, het aanstellen van zwerfvuilmeters en –peters en andere acties tegen sluikstorten en zwerfvuil.