De nieuwe nachtwinkel aan de Heldenlaan (links) en de automaten 'sex-' shop in de Hoogstraat, eveneens recent

Stad Zottegem zet rem op nachtwinkels, automatenshops en ‘private bureaus voor telecommunicatie’

De stad Zottegem heeft een regelement op punt gesteld dat de groei van nachtwinkels, automatenshops en ‘private bureaus voor telecommunicatie’ in het winkelcentrum moeten tegengaan.

“Nachtwinkels vervullen ongetwijfeld een belangrijke rol voor een snelle of late en urgente aankoop, en hebben dus zeker een rol te spelen, maar niet alles verloopt altijd vlekkeloos. We stellen vast dat er de laatste tijd een aantal nachtwinkels zijn bijgekomen in het stadscentrum en dat zorgt ongetwijfeld voor een verschraling van het winkelaanbod. We wensen dan ook de verdere stijging van het aantal nachtwinkels onder controle te houden zodat een verscheiden en kwaliteitsvol aanbod aan handelszaken in Zottegem kan blijven bestaan, motiveert burgemeester Jenne De Potter (CD&V)

Bovendien kunnen we er ook niet omheen dat nachtwinkels af en toe overlast veroorzaken. Het gaat soms over nachtlawaai, maar ook over de verkoop van alcoholische dranken die dan op het openbaar domein worden genuttigd en waarbij afval wordt achtergelaten. Er zijn ook vaststellingen dat de verkoop van sterke drank aan minderjarigen gebeurt vanuit de nachtwinkel. Vandaar dat we preventief verder willen werken en de ongebreidelde vestiging van nachtwinkels, maar evengoed telefoonshops of automatenshops willen reguleren. We hebben ons daarvoor gebaseerd op voorbeelden van reglementering uit omliggende steden en gemeenten als Merelbeke, Oudenaarde en Ronse.”

“Met het voorliggend reglement wenst het stadsbestuur het kader te scheppen waarbinnen nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en automatenshops kunnen worden uitgebaat. Zo moeten uitbaters van nachtwinkels een vergunning vragen, komt er een brandveiligheidsonderzoek, een moraliteitsonderzoek naar gerechtelijke en politionele antecedenten, een onderzoek naar de hygiënische maatregelen en nog een aantal criteriaOp basis van dat onderzoek zal al dan niet vergunning tot uitbating worden gegeven. Bij inbreuken of onregelmatigheden kan de vergunning nadien ook worden ingetrokken.”

“Daarnaast wordt ook een openingsbelasting voor nieuwe vestigingen en een jaarlijkse belasting opgelegd aan de uitbater van dergelijke instellingen. Dit moet niet alleen de drempel verhogen om nog extra nachtwinkels te gaan inrichten. De ontvangsten die voortvloeien uit deze belasting op nachtwinkels en privékantoren voor telecommunicatie dragen onrechtstreeks bij in de kosten voor het bestrijden van de overlast en bieden ook extra mogelijkheden om een doordacht lokaal economisch beleid te voeren in de handelskern. Met deze maatregelen hoopt het stadsbestuur een preventief reglementair kader te scheppen, de overlast te beperken en een gezond en evenwichtig handelsaanbod in ons centrum te bewaren.