Ook Zwalm zorgt voor extra warmte

 

In de loop van de voorbije maanden hebben een tien- à vijftiental vrijwilligers zich verenigd rond ‘Welzijnsschakel Zwalm’, een vereniging die mensen met financiële noden uit hun isolement wil halen. Zij zorgen voor een minstens wekelijks contact, met een kopje koffie en een versterkende babbel, en zorgen belangeloos en kosteloos voor voedingswaren en verzorgingsproducten, die door lokale handelaars niet meer verkocht worden. Daarbij worden de kinderen allerminst vergeten.

Het lokaal bestuur steunt dit initiatief van ganser harte. In samenwerking met de sociale dienst van het gemeentebestuur Zwalm zijn enkele kleinere ruimtes in ‘De Munk’ ter beschikking gesteld om wekelijks enkele uren ter beschikking te zijn van de gezinnen, die gebruik maken van deze dienst. Ook zal het lokaal bestuur een extra financiële ondersteuning toekennen aan deze sociale vereniging.

Op deze wijze wordt ook invulling gegeven aan het lange verhoopte alternatief voor de sociale winkel ‘De Kaba’ in Oudenaarde, waar de gezinnen, die het nodig hebben, qua mobiliteit minder makkelijk naartoe konden.

“Ik ben echt geraakt door het enthousiasme van de vrijwilligers van Welzijnsschakel Zwalm en de solidariteit van meer dan tien lokale handelaars! Ons lokaal bestuur zoekt nog verder naar mogelijkheden om de diverse noden, waarmee sommige gezinnen te kampen hebben, te lenigen. We steken een tandje bij in huiswerkbegeleiding en in de begeleiding naar een job of opleiding, want ook deze mensen verdienen hun eigenwaarde terug te vinden”, (zegt Bruno Tuybens, bevoegd schepen van sociale zaken).